Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Suonenjoelle on saapunut satoja ukrainalaista yksityismajoitukseen. Kaupungilla on tieto tilapäistä suojelua hakeneiden määrästä. Kaupungilla ei kuitenkaan ole tietoa siitä kuinka moni heistä on vastaanottokeskuksen järjestettävänä olevan majoituksen tarpeessa nyt tai lähiaikoina.

Ukrainasta saapuva voi oleskella maassa viisumivapaasti 90 vuorokauden ajan, mikäli heillä on biometrinen passi. Lisäksi hän voi hakea tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

Ukrainan tilanteeseen liittyen suosittelemme tällä hetkellä seuraamaan Maahanmuuttoviraston tiedotusta aiheesta.

Viranomaiset tekevät koko ajan töitä, jotta Ukrainasta Venäjän hyökkäystä paenneille saadaan järjestettyä kaikki tarvittavat palveltu mahdollisimman sujuvasti. Ohjeet voivat siis muuttua, kun tilanteesta ja palveluista saadaan lisätietoja. Päivitämme tätä sivua tarpeen vaatiessa ja ELY-keskuksen ja Maahanmuuttoviraston ohjeiden tarkentuessa.

Maahan viisumivapaasti saapuvat ryhmät

Yksityishenkilöiden ja yksityisten tahojen kutsumat ja tuomat ihmiset ovat juridisesti näiden yksityishenkilöiden vieraita siihen asti, kunnes he hakevat tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa. Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevat ja saavat voivat oleskeluluvan saatuaan jatkaa majoittumista yksityismajoituksessa.

Ilmoittaminen saapuvista ryhmistä

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. 3.3.2022 on otettu käyttöön ilmoituslomake, jonka kautta pyydetään ilmoitusta Ukrainasta kuljetuksia järjestäviltä ennakkotiedot saapuvista kuljetuksista. Mikäli ilmoittaminen verkkolomakkeella ei ole mahdollista, voit olla yhteydessä numeroon 0295 463 300. Numero on avoinna arkisin ma–pe klo 9.00–16.00 ja viikonloppuisin la–su klo 10.00–15.00. Numero on tarkoitettu ainoastaan kuljetuksista ilmoittamiseen eikä siinä anneta muuta neuvontaa.

Kuljetuksesta ilmoittajan tulee varautua ilmoittamaan:

  • Kuinka monta ukrainalaista saapuu kuljetuksella? Ilmoita ainoastaan henkilöiden lukumäärä. Älä ilmoita henkilötietoja.
  • Mille paikkakunnalle henkilöt ovat menossa Suomessa?
  • Aikovatko henkilöt olla Suomessa viisumivapaasti vai hakea turvapaikkaa ja tilapäistä suojelua?
  • Jos henkilöt hakevat turvapaikkaa, majoittuvatko he vastaanottokeskuksessa vai yksityismajoituksessa?
  • Tietojen välittäminen kuljetuksista on tärkeää, jotta viranomaiset voivat arvioida ihmisten mahdollista majoitustarvetta ja tuen tarvetta ennakoiden. Maahanmuuttovirasto koordinoi vain turvapaikanhakijoiden ja tilapäisen suojelun statuksella olevien majoitusta.

Lisäksi pyydämme, että Suonenjoelle saapuvista ukrainalaisista ilmoitetaan kaupungille henkilömäärä ja alaikäisten osuus sekä paikka, jonne henkilöt majoittuvat:

Riikka Oinonen: riikka.oinonen@suonenjoki.fi

Kun Ukrainasta saapuvia majoitetaan, pelastuslaitokselle on ilmoitettava toimitilaturvallisuuden varmistamiseksi ja siksi, että esim. tulipalotilanteessa pelastajilla on tieto mahdollisesti vaarassa olevien ihmisten määrästä. Ilmoituksen voi tehdä:

Hannu Härmä: hannu.harma@kuopio.fi
Timo Nyholm: timo.nyholm@kuopio.fi

Tilapäinen suojelu

Tilapäisestä suojelusta vastaa Maahanmuuttovirasto. Henkilön rekisteröiminen tapahtuu poliisi- tai rajaviranomaisen kautta. Vastaanottokeskus järjestää vastaanottopalvelut, joihin kuuluvat mm. majoitus, vastaanottoraha, sosiaalipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut.

Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään noin kahdessa viikossa ja oleskelulupakortti toimitetaan sen jälkeen noin kahdessa viikossa. Lue ohjeet Migrin sivulta Tilapäinen suojelu.

Poliisi suorittaa tilapäisen suojelun nojalla annettavan oleskeluluvan hakijoiden rekisteröinnin. Rekisteröintejä tehdään Itä-Suomen alueella Mikkelin, Kuopion tai Joensuun poliisiasemalla. Muilla poliisin toimipisteillä asioiva henkilö ohjataan edellä mainituille poliisin toimipisteille.

Itä-Suomen poliisi otti käyttöön palvelunumeron ja -sähköpostiosoitteen kansainvälistä suojelua hakeville. Palvelunumeron ja -sähköpostin kautta poliisi ottaa vastaan tarvittavat tiedot hakemuksen vastaanottamisen järjestämistä varten. Tietojen perusteella poliisi järjestää asiakkaan hakemuksen vastaanoton.

Palvelunumero 0295 455 380 on käytössä maanantaista perjantaihin kello 9–15. Sähköpostiosoite on kv-suojelu.ita-suomi@poliisi.fi.

Kuopion vastaanottokeskus

Kuopion vastaanottokeskus, Setlementti Puijola, avautui 1.4.2022. Vastaanottokeskus palvelee osoitteessa Haapaniemenkatu 13, 70110 Kuopio.

Vastaanottokeskukseen asiakkaaksi tulevien rekisteröinti on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10-14. Päivystysnumerosta 044 706 1268 saa tietoa keskuksen toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista. Puheluihin vastataan arkisin kello 9-14. Vastaanottokeskuksessa voi asioida vasta, kun turvaa hakeva on ensin ilmoittautunut poliisille ja siellä tapahtuneen rekisteröinnin yhteydessä hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

Sosiaalityöntekijän päivystyspuhelin 044 493 6547 palvelee maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin kello 10–11 sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

Vastaanottokeskuksen sairaanhoitajien päivystyspuhelin palvelee numerossa 044 726 2395 maanantaisin, tiistaisi, torstaisin ja perjantaisin 9.30-11 terveydenhoitoon liittyvissä asioissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen päivystyksessä vastaanottokeskus pyrkii aina tarjoamaan myös tulkkipalvelua.

Asuminen

Tilapäistä suojelua hakevat ja oleskeluluvan saaneet voivat majoittua veloituksetta vastaanottokeskuksessa. Vastaanottokeskusta ei voi itse valita. Suonenjoella ei ole vastaanottokeskusta. Vastaanottokeskus ei korvaa yksityisessä majoituksessa olevien majoituskustannuksia.

Asumista voi järjestää itse, majoittua vastaanottokeskuksessa (VOK) tai jos on Suonenjoella jo yksityismajoituksessa, niin voi tulla myös kaupungin järjestämään kuntamallin majoitukseen.

Kunnan palvelut

Kun tilapäisen suojelun tai turvapaikan hakeminen on käynnistynyt, sosiaalipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut järjestää Maahanmuuttovirasto. Tässä tapauksessa kunta järjestää perusopetusikäisille kunnassa oleville esi- ja perusopetusta sekä näihin liittyvän koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä tilanteesta riippuen myös varhaiskasvatuspalveluita.

Kiireellinen sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään kaikissa tapauksissa.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa arvioidaan saapuvan henkilön tilanne, esimerkiksi majoituksen, ruoan ja taloudellisen tuen tarve.

Alaikäiset, ilman huoltajaa saapuvat lapset ja nuoret on saatettava välittömästi maahanmuutosta vastaavien viranomaisten tietoon ja lastensuojelun piiriin.

Sosiaalipalvelujen neuvontapuhelin 040 544 3382 arkisin ma-pe 8.00-15.30.

Sosiaalipäivystys auttaa kiireellisissä tilanteissa ympäri vuorokauden.

Sosiaalipalvelut Sosiaalipäivystys
044 718 3930 (ei tekstiviestejä)

Terveyspalvelut

Suonenjoen terveysasemalle saa yhteyden numerosta 044 4131 200. Palvelu on käytettävissä ma-pe 8-18, la-su 8-18. Lisätietoa terveydenhoidon palveluista löytyy Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän sivuilta:

Koulutuspalvelut

Tilapäisen suojelun tai turvapaikan hakijalle järjestetään perusopetusikäisille kunnassa oleville esi- ja perusopetusta sekä näihin liittyvät koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut.

Koulutusasioissa voit olla yhteydessä koulutusjohtaja Anne Lahtivirtaan.

Tilanteesta riippuen järjestetään myös varhaiskasvatuspalveluita.
Varhaiskasvatusasioissa voit olla yhteydessä varhaiskasvatusjohtaja Jaakko Roittoon.

Anne Lahtivirta
koulutusjohtaja
Jaakko Roitto
varhaiskasvatusjohtaja

Kuntamallin majoitus

Toukokuun 2022 alusta lukien Suonenjoen kaupunki on tehnyt sopimuksen Kuopion vastaanottokeskuksen kanssa kuntamallin majoituksesta.

Kuntamallilla majoittamisen edellytys on, että henkilö:

  • saa tilapäistä suojelua tai on hakenut sitä ja
  • on vastaanottokeskuksen kirjoilla

Kasaa oma porukkasi ja sisusta yksi koti perheelle paikaksi, jossa on turvallista olla!

Kunnan järjestämän majoituksen kalustukseen kunta tarvitsee apua. Jos haluat auttaa asuntojen kalustamisessa, toimi näin:

  1. Ilmoita asuntotoimistoon, että haluat auttaa kalustamisessa. Jokainen ilmoittautunut saa kalustettavakseen yhden asunnon.
  2. Kerää kokoon tarvittavat kalusteet ja tavarat yksin tai porukalla. Tarvittavat lisätiedot saat asuntotoimistosta.
  3. Kun tavarat on koottu kasaan, saat asuntotoimistosta kuittausta vastaan avaimet noin viikoksi asunnon kalustamista ja sisustamista varten.

Kalustettavissa asunnoissa on liesi ja kylmäkaluste. Pääosin kalustettavat asunnot ovat kohteissa, joissa on pyykinpesumahdollisuus. Asuntotoimisto hankkii ja toimittaa kaikkiin kalustettaviin asuntoihin sängyt, tyynyt ja täkit sekä perustarvikkeet siivoukseen. Lisäksi asunnoissa on verhokiskot nipsuineen ja tarvittava määrä palovaroittimia.

Listan tarvittavista kalusteista ja varusteista saat asuntotoimistosta.

Tietoa asuntojen osoitteista, tai niihin tulevien perheiden koosta ei saa kertoa eteenpäin. Asuntoon käytännössä tavarat kantavat ja asuntoja sisustavat osoitteen tietenkin tietävät, mutta tuota tietoa ei tule jakaa muille.

Jos vapaaehtoinen käyttää somea kalusteiden hankkimiseen, niin siellä julkaistava tieto ei myöskään voi sisältää em. tietoja. Voit toki kertoa, että olet järjestämässä vapaaehtoisena tähän käyttöön tulevan asunnon kalustusta, sillä se voi helpottaa tarvittavien kalusteiden ja varusteiden lahjoituksia.

Tähän hankkeeseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tästä ei makseta palkkaa, kuluja ei korvata eikä tarvittavista kalusteista tai varusteista makseta mitään.

Lisätietoja kalustukseen liittyvissä kysymyksissä:

Sari Leivo
palveluneuvoja

Suonenjoella on kolmannen sektorin toimijoita, jotka harjoittavat avustustoimintaa. Yksityiset ovat lahjoittaneet tavaroita ja näitä lahjoituksia hoitaa mm. Suonenjoen Seurakunta. Kuntalaisten halutessa lahjoittaa tarvikkeita, pyydämme ottamaan ensin yhteyttä lahjoituksia vastaanottaviin toimijoihin, jotta vastaanotettavat tarvikkeet vastaisivat mahdollisimman hyvin tarvetta.

Suonenjoella lahjoitustavaroiden jakamista hoitaa mm. evankelisluterilainen seurakunta. Lisätietoja diakoni Sirkka Koponen, sirkka.koponen@evl.fi, p. 0400 195 317.

Ukrainaksi käännetyt Suonenjoen kaupungin nettisivujen sisällöt

Julkinen liikenne

Ukrainan kansalaiset voivat 2.3. alkaen, elokuun loppuun asti, matkustaa kaikissa junissa maksutta näyttämällä passia junan konduktöörille.

Ukrainalaiset voivat kulkea maksutta kaikissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen sopimusliikenteissä Ukrainan passilla tai poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston myöntämällä passin haltuunottotodistuksella 31.8.2022 saakka. Passi tai todistus näytetään kuljettajalle kyytiin noustaessa.

Pohjois-Savon ELY-keskus toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella lukuun ottamatta Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkiseutujen toimivalta-alueita. Ilmaismatkat koskevat kaikkea Pohjois-Savon ELY-keskuksen hankkimaa joukkoliikennettä mukaan lukien Iisalmen, Varkauden ja Pieksämäen paikallisliikenteet.

Maksuttomuus ei koske kuntien hankkimaa sisäistä liikennettä tai markkinaehtoista liikennettä.

Jaksaminen ja varautuminen

Jos koet huolta tai ahdistusta nykyisen maailmantilanteen vuoksi, älä jää yksin vaan etsi tukea. Tukea tarjoavia tahoja löytyy Mielentuen palveluita – sivulta.
Varautumiseen liittyvistä asioista löydät lisätietoja Varautuminen -sivulta.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta