Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Tietoa ja apua kotouttamiseen liittyvissä asioissa:

Anni Rönkä
kotouttamisohjaaja
Ilona Taavitsainen
kotouttamistyöntekijä

Kotouttamisohjaaja työskentelee puolet ajasta Suonenjoella ja puolet Rautalammilla. Parhaiten häneen saat yhteyden sähköpostilla tai viestillä. Tapaamisen varmistat sopimalla ajan etukäteen.

Ajantasaista tietoa tilapäisestä suojelusta saat Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Maahanmuuttoviraston Ukraina-palvelunumero 0295 790 605 palvelee ma-pe klo 8.30–12.00 ja klo 13.00–15.30.

Ukrainaksi käännetyt Suonenjoen kaupungin nettisivujen sisällöt

Ilmoittaminen yksityishenkilöiden kautta saapuvista ryhmistä

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. 3.3.2022 on otettu käyttöön ilmoituslomake, jonka kautta pyydetään ilmoitusta Ukrainasta kuljetuksia järjestäviltä ennakkotiedot saapuvista kuljetuksista. Mikäli ilmoittaminen verkkolomakkeella ei ole mahdollista, voit olla yhteydessä numeroon 0295 463 300. Numero on avoinna arkisin ma–pe klo 9.00–16.00 ja viikonloppuisin la–su klo 10.00–15.00. Numero on tarkoitettu ainoastaan kuljetuksista ilmoittamiseen eikä siinä anneta muuta neuvontaa.

Kuljetuksesta ilmoittajan tulee varautua ilmoittamaan:

  • Kuinka monta ukrainalaista saapuu kuljetuksella? Ilmoita ainoastaan henkilöiden lukumäärä. Älä ilmoita henkilötietoja.
  • Mille paikkakunnalle henkilöt ovat menossa Suomessa?
  • Aikovatko henkilöt olla Suomessa viisumivapaasti vai hakea turvapaikkaa ja tilapäistä suojelua?
  • Jos henkilöt hakevat turvapaikkaa, majoittuvatko he vastaanottokeskuksessa vai yksityismajoituksessa?
  • Tietojen välittäminen kuljetuksista on tärkeää, jotta viranomaiset voivat arvioida ihmisten mahdollista majoitustarvetta ja tuen tarvetta ennakoiden. Maahanmuuttovirasto koordinoi vain turvapaikanhakijoiden ja tilapäisen suojelun statuksella olevien majoitusta.

Lisäksi pyydämme, että Suonenjoelle saapuvista ukrainalaisista ilmoitetaan kaupungille henkilömäärä ja alaikäisten osuus sekä paikka, jonne henkilöt majoittuvat:

Tiina Vauhkonen: tiina.vauhkonen@suonenjoki.fi

Tilapäinen suojelu

Tilapäisestä suojelusta vastaa Maahanmuuttovirasto. Henkilön rekisteröiminen tapahtuu poliisi- tai rajaviranomaisen kautta. Vastaanottokeskus järjestää vastaanottopalvelut, joihin kuuluvat mm. majoitus, vastaanottoraha, sosiaalipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut.

Alaikäiset, ilman huoltajaa saapuvat lapset ja nuoret on saatettava välittömästi maahanmuutosta vastaavien viranomaisten tietoon ja lastensuojelun piiriin.

Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin turvapaikkahakemus. Lue lisää Migrin sivulta Tilapäinen suojelu.

Poliisi suorittaa tilapäisen suojelun nojalla annettavan oleskeluluvan hakijoiden rekisteröinnin. Rekisteröintejä tehdään Itä-Suomen alueella Mikkelin, Kuopion tai Joensuun poliisiasemalla. Muilla poliisin toimipisteillä asioiva henkilö ohjataan edellä mainituille poliisin toimipisteille.

Itä-Suomen poliisi otti käyttöön palvelunumeron ja -sähköpostiosoitteen kansainvälistä suojelua hakeville. Palvelunumeron ja -sähköpostin kautta poliisi ottaa vastaan tarvittavat tiedot hakemuksen vastaanottamisen järjestämistä varten. Tietojen perusteella poliisi järjestää asiakkaan hakemuksen vastaanoton.

Palvelunumero 0295 455 380 on käytössä maanantaista perjantaihin kello 9–15. Sähköpostiosoite on kv-suojelu.ita-suomi@poliisi.fi.

Kuopion vastaanottokeskus

Kuopion vastaanottokeskus, Setlementti Puijola, avautui 1.4.2022. Vastaanottokeskus palvelee osoitteessa Haapaniemenkatu 13, 70110 Kuopio. Vastaanottokeskuksessa voi asioida vasta, kun turvaa hakeva on ensin ilmoittautunut poliisille ja siellä tapahtuneen rekisteröinnin yhteydessä hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

Ohjaajat (yleinen päivystys) ma-pe klo 9–14, puh. 044 706 1268 (ohjaus, rekisteröityminen, vastaanottorahahakemukset, asuminen).

Asuminen

Tilapäistä suojelua hakeneet ja oleskeluluvan saaneet voivat majoittua veloituksetta vastaanottokeskuksessa. Vastaanottokeskusta ei voi itse valita. On mahdollista asua myös yksityismajoituksessa, mutta vastaanottokeskus ei korvaa yksityisessä majoituksessa olevien asiakkaidensa majoituskustannuksia. Suonenjoella ei ole vastaanottokeskusta. Asumisesta saat lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivuilta:

Kuntamallin majoitus

Osa tilapäistä suojelua saavista ukrainalaisista asuu tällä hetkellä Suonenjoella Maahanmuuttoviraston kuntamalliin kuuluvissa asunnoissa. Maahanmuuttovirasto on päättänyt, että kuntamallin sopimukset päättyvät 31.12.2023. Sen vuoksi tilapäistä suojelua saavat eivät voi enää hakea Suonenjoen kaupungilta uusia kuntamallin asuntoja. Kuntamallista ja sen päättymisestä saat lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivuilta:

Suonenjoella on kolmannen sektorin toimijoita, jotka harjoittavat avustustoimintaa. Yksityiset ovat lahjoittaneet tavaroita ja näitä lahjoituksia hoitaa mm. Suonenjoen Seurakunta. Kuntalaisten halutessa lahjoittaa tarvikkeita, pyydämme ottamaan ensin yhteyttä lahjoituksia vastaanottaviin toimijoihin, jotta vastaanotettavat tarvikkeet vastaisivat mahdollisimman hyvin tarvetta.

Suonenjoella lahjoitustavaroiden jakamista hoitaa mm. evankelisluterilainen seurakunta. Lisätietoja diakoni Riitta Hakulinen, riitta.hakulinen@evl.fi, p. 0400 195 317.

Sosiaalipalvelut

Vastaanottokeskus Kuopio (VOK)
Päivystys ja ajanvaraus ma, ti ja pe klo 10-11, puh. 044 493 6547.

Terveyspalvelut

Vastaanottokeskus Kuopio (VOK)

Sairaanhoitajan päivystys sekä ajanvaraus ma, ti, to ja pe klo 9-11, puh. 044 726 2395

Akuutti hoito

Esim. halvausoireet, rintakipu, runsas verenvuoto.
Kys päivystys puh. 017 116 117, Puijonlaaksontie 2, Kuopio

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112.

Kunnan järjestämät terveyspalvelut asiakkaille (hammashoito, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, rokotukset) järjestää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä.

Koulutuspalvelut

Tilapäisen suojelun tai turvapaikan hakijalle järjestetään perusopetusikäisille kunnassa oleville esi- ja perusopetusta sekä näihin liittyvät koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut.

Koulutusasioissa voit olla yhteydessä koulutusjohtaja Anne Lahtivirtaan.

Tilanteesta riippuen järjestetään myös varhaiskasvatuspalveluita.

Varhaiskasvatusasioissa voit olla yhteydessä varhaiskasvatusjohtaja Susanna Kaasiseen.

Anne Lahtivirta
kasvun ja oppimisen johtaja
Susanna Kaasinen
varhaiskasvatusjohtaja

Ukrainalaisten työllistyminen

Ukrainasta paennut voi työskennellä Suomessa, kun

  • hän on hakenut tai saanut tilapäistä suojelua.
  • hänellä on voimassa oleva kausityötodistus.
  • hänellä on voimassa oleva kausityöoleskelulupa.
  • hänellä on voimassa oleva oleskelulupa, jossa on työteko-oikeus.

Jaksaminen ja varautuminen

Jos koet huolta tai ahdistusta nykyisen maailmantilanteen vuoksi, älä jää yksin vaan etsi tukea. Tukea tarjoavia tahoja löytyy Mielentuen palveluita – sivulta.

Varautumiseen liittyvistä asioista löydät lisätietoja Varautuminen -sivulta.

Kriisipuhelin
Suomi puh. 09 2525 0111, 24h/vrk
Ukraina puh. 09 2525 0114, ma, to klo 12-16, ti, pe klo 9-13, ke klo 17-21.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta