Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Sisä-Savon kansalaisopiston tarina sai alkunsa Suonenjoen Iisvedellä vuonna 1947, jolloin perustettiin Iisveden työväenopisto. Monien nimivaiheiden jälkeen Sisä-Savon kansalaisopisto vietti vuonna 2017 juhlavuottaan. Leppävirta liittyi opistokunnista viimeisimpänä yhteiseen opistoon vuonna 2018.

”Opisto vastasi tarpeeseen: Järjestöt olivat olleet sotavuodet toimimatta. Nyt tarvittiin koulutusta järjestötoimintaan ja sitä opisto tarjosi täysille saleille”.

Opisto täytti kunnioitettavat 70 vuotta vuonna 2017, ja tätä virstanpylvästä juhlittiin silloisissa neljässä opistokunnassa huhtikuun alussa.

Juhlaohjelma oli kaikissa neljässä juhlassa monipuolinen ja tasokas. Suonenjoen juhlassa Sisä-Savon kansalaisopisto sai tunnustusta tekemästään työstä valtiovallan taholta, kun kansanedustaja Markku Rossi piti juhlapuheen. Myös Kansalaisopistojen Liiton (KoL) toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen puhui Vanhamäellä, ja hän korosti sitä, miten äärettömän tärkeää työtä Suomen kansalaisopistoissa tehdään kansalaisten fyysisen kunnon, henkisen vireyden ja sosiaalisen elämänlaadun eteen.

Suonenjoen 70-vuotisjuhlassa myös jaettiin kunniamerkkejä pitkään opistotyötä tehneille. Sisä-Savon kansalaisopistossa on monia 20 tai 30 vuotta opettanutta, mutta ensimmäisenä lavalle taputettiin Kirsti Eskelinen, joka sai kunnianosoituksensa peräti 50 vuoden palveluksesta. Kaiken kaikkiaan juhlassa jaettiin huomionosoitukset 13:lle 20-50 vuotta opistossa töissä olleelle henkilölle.

Kansalaisopiston 70-vuotisjuhlat olivat kaikki erittäin onnistuneita tilaisuuksia. Ne myös selvästi kiinnostivat kuntalaisia, sillä juhlavieraita oli kaikissa juhlissa runsaasti: Suonenjoella 370 henkeä, Rautalammilla 210 juhlijaa, Tervossa 110 henkilöä ja Vesannolla 250 osallistujaa. Opiston 70-vuotisjuhliin osallistui siis yhteensä 940 henkilöä ympäri Sisä-Savoa.

The administration centre of the Sisä-Savo Adult Education Services is located in Suonenjoki. The centre provides its services for Suonenjoki and for four other municipalities, Rautalampi, Tervo, Vesanto and Leppävirta.

We organize non-formal, life-long education, most often in the form of evening classes. The courses aim to meet people’s educational and social needs in the area. We have courses for personal development, for the improvement of work-related and social skills, as well as for general well-being. If you wish to study in our courses, all you have to do is to sign up for the course and pay for the course fee. Our courses are open for everyone. If you find something of interest, join in!

A good way to contact local people with similar interests is to join evening classes in your area. If you need tuition in the Finnish language, you can enrol in a language course or have private tuition through us according to your personal needs.

We usually have Finnish courses both for beginners and in the intermediate level. If you wish to study Finnish, you can sign up for our courses. We also have courses in other foreign languages, such as in English, Russian, Estonian and so on. Enrolment in our courses is done either via the internet (https://www.opistopalvelut.fi/sisasavo) or by phone 017-513 3256. A course can be organized if a required number of participants has enrolled in it.

If you have any further questions concerning these courses or studies in the Suonenjoki Adult Education Services in general, please contact our coordinator-teacher Minna Rönkkö (minna.ronkko@suonenjoki.fi or tel. 0400-652 576).

Административный центр обучения взрослых находится в г. Суоненйоки. Центр предложит свои услуги в территории Суоненйоки и четырёх других коммун: Рауталампи, Терво, Весанто и Леппявирта.

Организуем неофициальную, пожизненную деятельность обычно в форме вечерних занятий. Курсы имеют целью удовлетворять образовательные и социальные потребности территории. У нас курсы для персонального развития, повышения квалификации и социального умения и также для общего хорошего благополучия.

Хороший способ, встретить жители с одинаковым интересом, посетить вечерние курсы на своей местности. Если вам нужно обучение финского языка явитесь на языковые курсы или на индивидуальное обучение в соответствии индивидуальных потребностей.

Обычно у нас есть курсы финского языка для начинающих (стартовый уровень) и также промежуточный уровень. Если вы хотите изучать финский язык, вам надо зарегистрироваться на наши курсы. У нас также есть курсы на других иностранных языках, например, английский, русский, эстонский и так далее. Запись на курсы делается либо через интернет ( https://www.opistopalvelut.fi/sisasavo) или по телефону 017-513 3256. Курс может быть организован, если наберётся необходимое число студентов.

Если у вас возникли дополнительные вопросы что касается этих курсах, пожалуйста, свяжитесь с нашим координатором-учителем Минна Рёнккё ( minna.ronkko@suonenjoki.fi или тел. 0400-652 576).

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta