Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Vuosina 2021–2025 Suonenjoen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 27-jäseninen kaupunginvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kuntavaaleilla. Kaupunginvaltuusto päättää mm. kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin.

9-jäseninen kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Hallituksella on keskeisiä hallinnollisia tehtäviä ja velvollisuuksia. Se valmistelee valtuuston tekemät asiat, panee ne täytäntöön ja valvoo valtuuston päätösten lainmukaisuutta. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaos, joka vastaa kaupungin henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta.

Lautakuntia valtuustokaudella 2021–2025 on yhteensä viisi: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta, tekninen lautakunta ja sosiaalilautakunta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi Suonenjoen kaupungilla on edustajia kuntayhtymien tms. luottamuselimissä.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta