Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, pätevin opettajavoimin annettua, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Sisä-Savon kansalaisopisto antaa taiteen perusopetusta tanssissa ja kuvataiteessa. Opetus on suunnattu pääsääntöisesti 7–17-vuotiaille.

Kuvataidekoulussa tehdään monipuolisesti kuvataidetta eri tekniikoilla, työvälineillä ja materiaaleilla. Kuvataidetunneilla pääset tutustumaan kuvataiteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin ja nauttimaan ennen kaikkea tekemisen ilosta!

Kuvataidetunneilla opitaan mm. piirtämään ja maalaamaan, tekemään taidegrafiikkaa, keramiikkaa ja animaatioita sekä huovuttamaan, muovailemaan ja rakentelemaan. Erilaiset työvälineet ja materiaalit tulevat tutuiksi. Tunneilla työskennellään yksin ryhmässä sekä tehdään pari- ja ryhmätöitä. Oppilaan itsetuntemus kehittyy ja hän oppii arvostamaan sekä omien että muiden töitä. Kuvataidekoulusta saadaan myös hyvät valmiudet mahdollisia myöhempiä opintoja varten.

Kuvataidekoulun opetus on teemallista, tavoitteellista ja tasolta tasolle etenevää. Opetus pohjautuu taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan. Keskeistä opetuksessa on innostaa, rohkaista ja tukea oppilaan itseilmaisua ja tekemistä. Tärkeää opetuksessa on, että oppilas saa positiivisia kokemuksia ja elämyksiä taiteen tekemisestä.

Kurssi on taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen nykytanssin jatkoryhmä yli 13-vuotiaille. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle mahdollisuus opiskella nykytanssia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Nykytanssissa yhdistellään erilaisia tanssityylejä ja -tekniikoita, kehonhallintaa, parityöskentelyä, akrobatiaa ja luovaa tanssi-ilmaisua. Tanssissa korostuvat luovuus, ilmaisu ja kokemuksellisuus. Tunneilla tehdään erilaisia tanssisarjoja sekä luovia harjoitteita, harjoitellaan liikkeen dynamiikkaa ja erilaisia liikelaatuja – yksin, pareittain ja ryhmissä. Oppilaita kannustetaan luomaan omaa liikemateriaalia ja sarjoja, joita esitetään tunneilla. Taiteen perusopetukseen sisältyy myös teemaopintoja, joissa hyödynnetään muun muassa lajia tukevia tekniikoita, kuten jazz- ja balettitanssin tekniikkaa, sekä opetellaan oman kehon huoltamista.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta