Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Opiston toiminnan perustavoitteena on opiskelijalähtöisyys ja toimintojen laadukkuus. Pedagoginen lähtökohtamme on opiskelijoiden erilaisissa vahvuuksissa ja niiden tunnistamisessa. Opiskelijat ovat eri tavoin lahjakkaita, ja myös heidän tapansa hyödyntää vahvuuksiaan oppimisessa ovat erilaisia. Opistollamme on oman toiminta-alueensa vahva tuntemus koulutuspalvelujen tuottamisessa.

Toiminta-ajatus

Sisä-Savon kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota alueensa (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Leppävirta) asukkaille monipuolista yleissivistävää ja ammatillista lisäkoulutusta sekä vireää harrastetoimintaa ja maksupalvelukoulutusta. Opiston toiminta on hyvinvointia tuottavaa toimintaa. Sitä pyritään esittelemään konserttien, runoiltojen, teatteriesitysten ja työpajojen muodossa.

Opetussuunnitelma

Opettajat työskentelevät vapaatavoitteisessa oppimisessa opiskelijalähtöisesti ja kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa otetaan opiskelijoiden toiveet huomioon. Opiskelijan ohjaaminen sekä oppimisen perusteissa että kurssien valinnoissa toteutetaan oppimista tukevasti. On tärkeää antaa ryhmälle mahdollisuus ryhmäytyä ja näin tarjota opiskelijoille mahdollisuus vertaistuen saantiin.

Tarvittaessa, etenkin musiikin opetuksessa, kieliopinnoissa ja atk-oppimisessa tarjotaan mahdollisuus myös henkilökohtaisen opiskeluohjelman (HOPS) laadintaan. Ryhmäoppimisessa (kuten liikuntaryhmät) tarjotaan mahdollisuus esim. ryhmänoppimissuunnitelman (ROPS) laadintaan, jossa kuvataan päätavoitteet, sisällöt ja toteutustavat ryhmälle sopivassa muodossa. Tämä toteutuu etenkin terveysliikunnan osalta, jossa tavoitteet ovat sekä yksilöllisiä, että vertaistukea tarjoavia ryhmän yhteisiä tavoitteita.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen asettamiin tavoitteisiin. Sen osalta opetussuunnitelmassa kuvataan suoritettavat opinnot. Taiteen perusopetuksessa on myös yleisten oppimäärien osalta käytössä omat erilliset opetussuunnitelmat.

Hanke- ja maksupalvelutoiminnalla on omat, usein jo rahoittajan määrittelemät tavoitteet.

Itsearviointi

Opiston arviointia toteutetaan palautekyselyjen sekä itsearvioinnin avulla. Opettajien oman itsearvioinnin toteuttaminen perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja kurssille asetettuihin tavoitteisiin. Itsearvoinnin tavoitteena on seurata ja kehittää opiston toiminnan laatua ja yhdenvertaistaa eri kunnissa toteutettuja kursseja. Arvioinnissa noudatetaan opistolle laadittua arviointisuunnitelmaa.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta