Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Iiro Pakarisen mitalijuhlat kesällä 2014, kun hän oli pelaamassa MM-hopeaa voittaneessa Leijonajoukkueessa. Torilla runsaasti ihmisiä katsomassa esiintymislavalla olevaa Iiroa.

1 §

Suonenjoen kaupungissa on torikauppaa harjoitettaessa noudatettava voimassaolevien lakien ja asetusten sekä kaupungin järjestyssääntöjen lisäksi tämän torijärjestyksen määräyksiä.

2 §

Torikauppaa saadaan Suonenjoen kaupungissa harjoittaa Kauppatorilla.

3 §

Torikaupan järjestelyn hoitaa tekninen lautakunta, tekninen osasto ja torivalvoja jäljempänä säädetyllä tavalla.

4 §

Torin jakamisen myyntialueisiin ja -paikkoihin suorittaa tekninen osasto, joka antaa myös myyntipöytien ym rakenteita koskevat määräykset.

5 §

Myyntipaikkojen vuokraamisesta, kuukausi- ja vuosimaksujen perimisestä huolehtii tekninen osasto ja torivalvoja.

Myyntipaikoista perittävät maksut määrää tekninen lautakunta.

Myyntipaikat voidaan vuokrata joko päivä-, kuukausi- tai vuosimaksulla. Vuosimaksu on suoritettava kertamaksuna. Kuukausimaksu suoritetaan kyseessä olevan kuukauden ensimmäisenä myyntipäivänä. Maksujen perinnässä torivalvoja noudattaa hallintotoimiston antamia ohjeita.

6 §

Torimyyjä ei ole oikeutettu luovuttamaan myyntipaikkaansa toiselle ilman torivalvojan suostumusta, eikä hän saa tästä luovutuksesta kantaa hyvitystä.

Kaupungilla on oikeus myydä kuukausi- ja vuosipaikat toripäivänä kello 8.00 jälkeen päiväpaikkoina mikäli paikan lunastanut kauppias ei tähän mennessä ole tullut myyntipaikalleen.

7 §

Kuukausi- ja vuosipaikan vuokranneet torimyyjät ovat oikeutettuja pitämään hallussaan myyntipaikkansa markkinoiden aikana, paikan käytöstä on ilmoitettava etukäteen markkinoiden järjestäjälle.

8 §

Elintarvikkeiden myynnissä on noudatettava terveydensuojelulainsäädännössä annettuja elintarvikkeiden kuljetusta, käsittelyä, säilytystä ja kaupantekoa koskevia määräyksiä.

9 §

Torikauppaa saadaan harjoittaa arkisin kello 7 – 16 välisenä aikana. Toriajan päätyttyä on kaikkia tavarat, myyntipöydät ja kojut viimeistään tunnin kuluttua vietävä pois paikalta. Myyjien on poistettava myyntipaikoistaan roskat ja jätteet.

Tekninen osasto voi erityisestä syystä tilapäisesti rajoittaa tai pidentää myyntiaikaa taikka kokonaan kieltää myynnin. Sellaisesta päätöksestä on ilmoitettava kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta säädetyllä tavalla.

10 §

Tavaroiden tarjoaminen ja kaupankäynti sillä tavoin, että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä toisille torikaupanharjoittajille tai yleisölle, on kielletty.

11 §

Torikaupan harjoittaja on velvollinen varustamaan myyntipöytänsä omalla, selvästi näkyvällä nimellään.

12 §

Tämän järjestyksen noudattamista valvoo torivalvoja yhdessä poliisi- ja terveydenhoitoviranomaisten kanssa.

13 §

Mikäli torikaupan harjoittaja laiminlyö toripaikkamaksun, rikkoo torijärjestystä tai muuta torikauppaa koskevia määräyksiä ja ellei laissa, asetuksessa tai muutoin ole muuta seuraamusta säädetty, voi torivalvoja kieltää häneltä myynnin torilla. Viikkoa pitemmästä myyntikiellosta päättää kuitenkin tekninen johtaja.

14 §

Tämän torijärjestyksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta, jollei rikkomus ole vähäinen eikä rikkomuksesta ole laissa tai asetuksessa erityistä rangaistusta säädetty, rangaistaan kuten kaupungin järjestyssäännön rikkomisesta.

Hyväksytty Suonenjoen kaupunginvaltuustossa 14.5.2001

Muutos pykälään 7 hyväksytty Suonenjoen kaupunginvaltuustossa 12.5. 2003

1.1.2024 ALKAEN

Päivätaksat
2 x 3 m 9,50 € sis alv 24%
4 x 4 m 14,50 € sis alv 24%
4 x 8 m 25 € sis alv 24%

Kuukausitaksat
2 x 3 m 28 € sis alv 24%
4 x 4 m 39 € sis alv 24%

Vuositaksat
2 x 3 m 154,00 €
4 x 4 m 258,00 €
Arvonlisäveroa ei peritä vuosipaikoilta.

Sähkön käyttömaksu
päivittäinen 5 € sis alv 24%
kuukausi 75 € sis alv 24%
vuosimaksu seuraa kaupungin autonlämmityksen käyttömaksuja

Torikauppa tulee tapahtua pääsääntöisesti toripöydiltä – autot on ajettava niille osoitettuihin paikkoihin. Mikäli kaupanteko ehdottomasti edellyttää autoa -esimerkiksi painavat tai tiettyä säilytyslämpötilaa vaativat tuotteet – voi torivalvoja sallia autonpidon. Tällöin on lunastettava kaupanteon vaatiman alan verran toripaikkoja.

Paikkahintoihin sisältyy mahdollisuus lainata kaupungin toripöytää, lisäpöydistä maksu 1,30 € /päivä / kpl (sis alv 24%).

Torivalvoja voi myöntää ilmaisen päiväpaikan koululuokille, SPR:n nälkäpäiväkeräykselle tai vastaaville.

Torin poikkeuksellista käytöstä (kuten markkinat) päättää kuntatekniikan päällikkö. Torin käyttölupaa haetaan sähköisellä lomakkeella (yleisen alueen käyttölupa).

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta