Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Lapset leikkivät pöydän ääressä

Alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen sekä 6-vuotiaana esiopetukseen.

Varhaiskasvatuspalveluja toteutetaan perhepäivähoitokodeissa ja päiväkodeissa. Esiopetusta täydentävä palvelu järjestetään samassa yksikössä, jossa lapsi on esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuspalveluihin on jatkuva haku. Hakemus tulee pääsääntöisesti jättää neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista sähköisesti eDaisy-palvelussa.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Haku tapahtuu eDaisy -sähköisen asioinnin kautta. Linkin palveluun löydät päivähoitotoimiston verkkosivulta.

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka huoltajia koskevat palvelualustat ovat: eDaisy = sähköinen asiointipalvelu (hakeminen, muutoshakemukset, irtisanominen, tulotietojen ilmoittaminen) ja DaisyFamily = huoltajan käyttöliittymä (hoitoaikojen varaus, poissaoloilmoitukset, lapsen VASU, sähköinen ilmoitustaulu, viestintä)

DaisyFamily

Esittelyvideo

Ohjevideo

Hoitoajan varaaminen ohje

Miten toimin, jos en ole tyytyväinen varhaiskasvatukseen?

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan, tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai varhaiskasvatusjohtajaan.

Jos asiat eivät näiden tahojen kanssa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (Varhaiskasvatuslaki 54§) toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita muun muassa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä.

Muistutus

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatustoimisto palvelee arkisin klo 9-15

Susanna Kaasinen
varhaiskasvatusjohtaja
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta