Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Varautuminen kuuluu kunnan perustehtäviin, ja se pohjautuu aina normaaliolojen järjestelyille. Kaupungin tehtäviin kuuluu muun muassa laatia erilaisia suunnitelmia, kuten valmiussuunnitelmat ja evakuointisuunnitelmat. Valmiussuunnitelman yleinen osa on julkinen ja julkisuuslain perusteella salattava aineisto on koottu liitteisiin.

Kuntalaiset voivat rauhallisin mielin luottaa siihen, että pelastuslaitos vastaa tarpeen tullen väestön suojaamisesta ja asukkaiden evakuoinnista. Väestönsuoja löytyy usein isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei yleensä ole. Jos tarvetta suojautumiselle ilmenee, pelastuslaitos huolehtii väestön tiedottamisesta suojautumistarpeesta. Tarvittaessa pelastuslaitos myös ohjaa suojaamiseen tarvittavissa toimenpiteissä esimerkiksi siirtämällä asukkaita turvallisille alueille.

Kotivara on kotona varautumisen lähtökohta

Päivittäisiin ja poikkeuksellisiinkin vaaratilanteisiin varautuminen on luonnollista aloittaa jokaisen omista tiedoista ja taidoista sekä asuin- ja työympäristön turvallisuusjärjestelyistä. Jokainen voi varautua omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. (SPEK)

Kotona varautuminen on

  • vaaratilanteiden syntymisen ennaltaehkäisemistä
  • varautumista henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamisen kaikenlaisissa vaaratilanteissa

Kun varaudut, muista nämä

  • Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.
  • Huolehdi myös lähimmäisistäsi ja tarkista erityisesti ikäihmisten kotivara säännöllisesti.
  • Kotivaraan ja muuhun kotitalouksien varautumiseen saat koulutusta ja neuvontaa pelastuslaitoksista, pelastusalan järjestöistä sekä kotitalous- ja neuvontajärjestöistä. (SPEK)
  • ”72 tuntia” on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Tutustu varautumissuositukseen ja pyri varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin sen neuvojen mukaisesti. Voit myös miettiä, onko omassa lähipiirissäsi esimerkiksi ikääntyneitä henkilöitä, joiden kotitalouden varautumistilannetta tulisi tarkastella yhdessä.
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta