Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muutoin perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Lain mukaan Suomessa ei siis ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuuden voi suorittaa esimerkiksi opiskelemalla kotona.

Kotiopetuksessa lapsi ei ole koulun oppilas. Kotiopetuksessa huoltaja ottaa kokonaisvastuun lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta. Oppivelvollisen on opiskeltava kaikkia opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisia oppiaineiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Huoltaja vastaa oppivelvollisen opintojen järjestelyistä, kuten oppimateriaalien hankkimisesta ja varsinaisesta opiskelusta.

Perusopetuslain 26§:n mukaan asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä, jos tämä ei osallistu kotiopetukseen. Edistymisen seurannan käytännön toteuttamisesta sovitaan kunnan ja huoltajan kesken.

Kotiopetukseen siirtymisestä päättää oppilaan huoltaja. Jos oppilas jää kotiopetukseen, huoltaja tekee ilmoituksen kotiopetukseen siirtymisestä alla olevalla lomakkeella. Täytetty lomake tulee toimittaa lapsen asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta