Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Suonenjoella pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista valvoo kaupungin pysäköinninvalvonta. Kaupungin pysäköinninvalvonnan lisäksi poliisi valvoo pysäköintiä. Pysäköinninvalvonnan avulla parannetaan liikenneturvallisuutta ja hyvää liikennekulttuuria sekä varmistetaan vapaiden pysäköintipaikkojen riittävyys keskustan alueella. Pysäköinninvalvonnalla edistetään myös katujen kunnossapitoa. Suonenjoella on ilmainen pysäköinti, mutta pysäköintiä rajoitetaan liikennemerkeillä osoitetuin pysäköintikielloin ja aikarajoituksin.

Lähtökohtana on, että ajoneuvon kuljettajan on tunnettava pysäyttämistä, pysäköintiä ja pysäköinnin alkamisajan ilmoittamista sekä ajoneuvon joutokäyntiä koskevat säännökset. Kuljettajan tulee aina pysäköinnin alkamisen yhteydessä selvittää alueella voimassa olevien liikennemerkkien sisältö ja se, miten pysäköinti on sallittu.

Pysäköinnintarkastajan virkatehtäviin kuuluu puuttua ajoneuvojen virheellisiin pysäköinteihin ja joutokäynteihin virhemaksupäätöksiä tekemällä. Virhemaksupäätöksen yhteydessä kerrotaan pysäköintivirheen syy ja yleensä myös virheellisesti pysäköidystä ajoneuvosta ja alueen olosuhteista otetaan tarvittavat valokuvat. Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen valokuvaamiselle on lakiin perustuva peruste ja siksi valokuvat eivät tietosuojavaltuutetun mukaan loukkaa myöskään tietosuojasäännöksiä. Pysäköinninvalvontaa on suoritetaan kunnan tarkemmin harkitsemalla tavalla viikon jokaisena päivänä, tehtävä ei ole sidottu virastotyöaikaan.

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle tiedoksi kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan maksukehotus kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Pysäköintivirheen johdosta määrätystä pysäköintivirhemaksusta vastaa myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Pysäköintivirhemaksupäätöksestä löytyy tilisiirto maksamiseen, pankkiyhteystiedot ja viitenumero.

Suonenjoella voimassa olevan maksun suuruus on 30 euroa. Joutokäynnistä määrättävän pysäköintivirhemaksun suuruus on 35 euroa. Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa maksukehotuksen antamispäivästä. Jollei pysäköintivirhemaksua ei suoriteta säädetyssä määräajassa, virhemaksun ohella on suoritettava lisäksi 14 € suuruinen korotusmaksu.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen aiheettomaksi tai vähäiseksi, on oikeus tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä virhemaksun maksuaikaa. Mikäli oikaisuvaatimuksen myötä virhemaksu kumotaan tai muutetaan vähäisenä virheenä huomautukseksi, maksettu summa palautetaan maksajalle.

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa pysäköinninvalvontaan joko postitse (osoite: Suonenjoen kaupunki, Pysäköinninvalvonta, PL 13, 77601 Suonenjoki) tai sähköpostilla pysakoinninvalvonta@suonenjoki.fi . Oikaisuvaatimuksen voi myös käydä tekemässä henkilökohtaisesti Suonenjoen kaupungin asiakaspalvelussa arkisin klo 9–12 (os. Keskuskatu 3, 77600 Suonenjoki). Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset ja perustelut oikaisuvaatimuksen tekemiselle. Lisäksi on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän osalta nimi, puhelinnumero, kotiosoite (päätöksen postittamista varten), mahdollinen sähköposti, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero ja ajoneuvon rekisterinumero sekä virhemaksupäätöksen tekopäivä.

Kuljettajan on pääsääntöisesti tehtävä itse oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksupäätöksestä. Jos päätös on annettu tiedoksi kotiin lähetetyllä kirjeellä, oikaisuvaatimuksen tekee ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja (joka useimmiten on ollut myös kuljettaja). Alaikäisen puhevaltaa käyttää eli oikaisuvaatimuksen tekee edunvalvoja, huoltaja tai muu laillinen edustaja (jolloin oikaisuvaatimuksen tekijäkohtaan merkitään alaikäisen nimi c/o huoltajan nimi).

Mikäli haluat hoitaa asiaa henkilökohtaisesti, varaathan puhelinajan pysäköinninvalvontaan sähköpostitse pysakoinninvalvonta@suonenjoki.fi

Pysäköinninvalvonta yksityisillä alueilla

Pysäköinnintarkastajat suorittavat valvontaa yleisillä alueilla sekä niillä yksityisillä alueilla, jotka ovat tehneet pyynnön tai antaneet valtuutuksen pysäköinninvalvonnan harjoittamiseen yksityisellä alueella. Yksityisillä alueilla suoritettava pysäköinninvalvonta on maksuton palvelu.

Yksityiset maanomistajat, lähinnä taloyhtiöt ja liikekiinteistöt, voivat tehdä pysäköinninvalvonnalle pyynnön tai antaa kirjallisen valtuutuksen, että kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä maanomistajan alueella. Pysäköinninvalvonta edellyttää, että yksityisellä alueella on tarvittavat pysäköintiä ohjaavat liikennemerkit, johon perustuen valvontatyötä voidaan suorittaa.

Haalarikameroiden käyttö pysäköinninvalvonnassa

Pysäköinninvalvonnassa on käytössä ns. haalarikamera asiakaspalvelun parantamiseksi sekä työturvallisuuden ja oikeusturvan edistämiseksi. Kameroilla tallennetaan tarvittaessa asiakaspalvelutilanne. Haalarikameran käytön ja tallenteiden säilytyksen osalta noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Suonenjoelle asennetut liikennemerkit H19.1 ja H19.2 (Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus)

 • Pihlajakatu 11 – 13: 2 h
 • Pihlajakatu 14:  60 min
 • Pihlajakatu 16: 60 min
 • Asemakatu 1 – 11: 4 h / kello 7 – 17
 • Herralantie 1: 4 h
 • Herralantie 3: 3 h
 • tori/ Herralantie: 60 min
 • Keskuskatu 4: 60 min
 • Rautalammintie 11: 30 min
 • Kauppakuja: 3 h
 • Terveyskeskuksen osa P-paikoista: 3 h

Yhteystiedot

Pysäköinninvalvonta Suonenjoen kaupunki
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta