Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pyritään tunnistamaan lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea. Tarvittaessa varhaiserityiskasvatusta järjestetään monialaisessa yhteistyössä.

Varhaiserityiskasvatuksesta saat lisätietoa Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatustoimistosta tai varhaiskasvatuksen erityisopettajalta.

Mikäli lapsi on jo palvelusuhteessa kunnalliseen varhaiskasvatukseen, tulee huoltajan olla yhteydessä ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opettajaan, perhepäivähoitajaan tai hänen esimieheensä. Mikäli varhaiskasvatuksen palvelusuhdetta ei vielä ole, tulee olla yhteydessä varhaiskasvatustoimistoon tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Varhaiserityiskasvatus

Kun varhaiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee kehityksensä tueksi erityistä hoitoa ja kasvatusta, puhutaan varhaiserityiskasvatuksesta. Lapsi voi tarvita eripituisia aikoja tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan yhdessä huoltajien ja kasvatushenkilöstön sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa. Tuki aloitetaan mahdollisimman varhain.

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kehitystä ja hyvää itsetuntoa yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Konsultoiva/laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja on osa kunnan varhaiskasvatushenkilöstöä ja työskentelee yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatushenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluu:

  • lasten tuen tarpeen tunnistaminen yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön kanssa
  • antaa ohjausta ja neuvontaa tukea tarvitsevien lasten asioissa
  • suunnitella lapsen tarpeiden mukainen tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön ja huoltajien kanssa
  • osallistuu tarvittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien /HOJKSien (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) laadintaan ja seurantaan
  • ohjaa tarvittaessa lapsia samanaikaisopetuksena, pienryhmissä tai yksilöllisesti
Jaana Jalkanen
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Päivi Sedergren
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta