Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Hallintosääntö ja sen liitteet

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava johtosääntö, johon kootaan kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat. Hallintosääntö sisältää muun muassa eri toimielinten ratkaisuvallan.

Kuntalaissa on säädetty myös konserniohjeen ja luottamishenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteiden julkaisemisesta kunnan sivuilla.

Henkilöstökertomukset

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Suonenjoen kaupungilla on käytössä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat lakisääteisiä (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 ja maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §). Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (7 § ja 8 §) linjataan että kunnan päätöksenteossa on samalla arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin avulla

  • tarkastellaan eri päätösvaihtoehtojen arvioituja vaikutuksia
  • tarkastellaan päätöksen vaikutuksia jonkun kohderyhmän näkökulmasta
  • tarkastellaan, toteuttaako päätösvaihtoehto kunnan strategiaa ja toimintaa ohjaavia suunnitelmia
  • punnitaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta