Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Kaksi pyöräilijää metsätiellä

Kuopion seudun kestävän liikenteen suunnitelman laatiminen alkaa  – Ilmoittaudu mukaan asukasraatiin!

15.4.2024 Uutiset

Osana kaupunkiliikenteen kehystä Euroopan komissio suosittelee eurooppalaisia kaupunkiseutuja laatimaan niin sanotun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan). Kuopion seudun kunnat ovatkin käynnistäneet kestävän liikenteen suunnitelman laatimisen osana seudun MAL-yhteistyötä. Suunnitelma kattaa kaikki kestävän kehityksen osa-alueet: ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen. Suunnitelmassa käsitellään sekä henkilö- että tavaraliikennettä ja se täydentää alueen aiempia liikennejärjestelmäsuunnitelmia erityisesti sosiaalisen kestävyyden osalta. Suunnitelman laatiminen parantaa mahdollisuuksia saada jatkossa EU-rahoitusta Kuopion seudun liikenteen ja liikkumisen kehittämiseen. 

Henkilöliikenteen osalta suunnitelmassa tarkastellaan kestävän liikenteen osalta kaikkia kulkumuotoja; kävely-, pyörä- joukko- ja henkilöautoliikenne. Esimerkiksi joukkoliikenteen osalta tavoitellaan kulkutavan kehittämistä tukemaan liikennejärjestelmän sosiaalista kestävyyttä ja huoltovarmuutta. Hyvätasoinen joukkoliikenne kaupunkiseudulla parantaa liikkumisen tasa-arvoa, koska kaikilla ihmisillä ei esimerkiksi iän, terveyden tai sosioekonomisen tilanteen vuoksi ole mahdollisuutta henkilöauton käyttöön. Luotettava ja helppokäyttöinen joukkoliikenne toimivine liityntäyhteyksineen ja laadukkaat ja esteettömät jalankulku- ja pyöräilyväylät parantavat kulkutapojen houkuttelevuutta yhä useamman henkilön osalta. Lisäksi joukkoliikenteen kehittäminen on osa seudun huoltovarmuutta, erityisesti kriisitilanteissa, joissa kaikkien asukkaiden pääsy peruspalveluiden ja turvallisten alueiden ääreen on ensiarvoisen tärkeää ja joissa polttoaineen ja sähkön saatavuus voi olla rajoitettua.

Tavaraliikenteen osalta kestävyyttä voidaan lisätä esimerkiksi kuljetusketjuja optimoimalla uusien logistiikkaratkaisujen, digitalisaation ja automatisaation kautta. Maantiekuljetusten vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistäminen, rautatatiekuljetusten osuuden lisääminen panostamalla rautatieliikenteen kapasiteettiin ja sisävesiliikenteen toimintaedellytysten edistäminen ovat tärkeässä roolissa logistiikan päästöjen vähentämisessä. Rautatielogistiikkaan liittyvät päätökset tehdään suurelta osin valtakunnan tasolla, ja suunnitelma antaakin tukea Kuopion seudun vaikuttamistoiminnalle valtakunnan tason päättäjien suuntaan.

Suunnitelma laaditaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Sidosryhmäyhteistyöhön kutsutaan mukaan  alueen kaupunkien ja kuntien liikenteen, maankäytön ja ympäristötoimen viranhaltijat, ELY-keskuksen liikenteen asiantuntijat, joukkoliikenteen operaattorit, alueen liikenne-, kuljetus- ja logistiikka-alan järjestöt ja yritykset sekä alueen ympäristöjärjestöt. Sidosryhmäyhteistyöllä pyritään varmistamaan loppukäyttäjän näkökulman huomioiminen ehdotetuissa toimenpiteissä, sitouttamaan heidät ohjelmassa määriteltäviin toimenpiteisiin sekä kehittämään sidosryhmien välistä yhteistyötä.  

Yksi osa sidosryhmäyhteistyötä on asukasraati, joka kootaan Kuopion, Suonenjoen, Siilinjärven, Leppävirran ja Lapinlahden asukkaista. Kustakin kunnasta raatiin valitaan neljä osallistujaa. Asukasraatiin pyritään saamaan eri kaupunginosia, taajamia ja kyliä edustavia eri-ikäisiä asukkaita. Asukasraadin tehtävänä on: 

1. Osallistua seudullisen suunnitelman laatimiseen sovituissa työvaiheissa 

2. Tuoda esille paikallisia näkökulmia seudullisen suunnitelman tueksi 

3. Kommentoida esitettäviä ratkaisuja 

4. Viedä tietoa eteenpäin paikallisiin yhteisöihin 

Asukasraadin työhön sisältyy neljä etätapaamista ja materiaaleihin perehtymistä. Asukasraati tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa seudun liikenteen ja liikkumisen tulevaisuuteen!

Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta 26.4 mennessä. Valinnoista ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille 7.5.2024.   

Lisätietoja:  

Liikennejärjestelmäsuunnittelija Matti Vänskä, Kuopion kaupunki, matti.vanska@kuopio.fi

Projektipäällikkö Petteri Nisula, Sweco, etunimi.sukunimi@sweco.fi

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta