Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Kesäinen panoraamakuva Suonenjoen keskustasta Rautalammintien ja Iisvedentein risteyksestä. Autoja on pysäköitynä S-Marketin pihalla. Aurinkoinen kesäiltapäivä.

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään – kerro mielipiteesi liikenteen riskiryhmistä ja ongelmista!

28.9.2022 Uutiset

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Itä-Suomessa asuvien ja toimivien näkemyksiä liikenteeseen liittyvistä turvallisuusongelmista ja -haasteista kerätään syksyn aikana erillisellä kyselyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja painopistealueiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Suunnitelmalla toimeenpannaan keväällä valmistunutta valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien erityispiirteet ja toimintaympäristö huomioiden. Suunnitelma laaditaan laajassa yhteistyössä muiden alueen viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa ja se valmistuu syksyllä 2023.

Valtakunnallisena liikenneturvallisuusvisiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tieliikenteen osalta Suomi on muiden EU-maiden tavoin sitoutunut puolittamaan tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet ohjaavat myös Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä.

Suunnittelutyön alkuvaiheessa kartoitetaan Itä-Suomen ja sen maakuntien nykyinen liikenneturvallisuustilanne ja siihen vaikuttavat toimintaympäristötekijät. Tämän pohjalta liikenneturvallisuustyölle asetetaan visio ja käytännön työtä ohjaavat tavoitteet ja painopistealueet vuoteen 2030.

Toimenpiteiden suunnittelu jäsentyy vaikuttavuuden perusteella valittujen painopistealueiden mukaisesti. Toisin sanoen toimenpiteitä suunnitellaan ja kohdennetaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Eri toimijoiden välinen yhteistyö ja verkostoituminen on edellytys kaikkien tarvittavien keinojen käyttöönottamiselle ja toiminnan vaikuttavuudelle.

Alueelliset viranomaistahot ja sidosryhmät ovat avainasemassa liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelussa. Laaja-alainen vuoropuhelu käynnistetään tämän tiedotteen ja siihen liitetyn sidosryhmäkyselyn myötä. Myöhemmin syksyllä ja ensi keväänä on luvassa sidosryhmille suunnattuja webinaareja ja eri teemoihin keskittyviä keskustelutilaisuuksia. Suunnittelutyötä ohjaa laajennettu Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä, joka koostuu mm. Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Väylä-viraston, Traficomin, Itä-Suomen poliisilaitoksen, pelastuslaitosten, Liikenneturvan ja kaupunkien edustajista.

Vastaa kyselyyn liikenteen turvallisuusongelmista!

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmassa liikennettä, ihmisten liikkumista ja tavaroiden kul-jettamista, tarkastellaan kokonaisuutena. Isoimmat haasteet ovat niin sanotussa tieliikenteessä, jonka piiriin kuuluu suurin osa arjen ja vapaa-ajan liikkumisestamme. Haasteita on myös vesiliikenteessä (esim. veneilyonnettomuudet, hukkumiset), raideliikenteessä (esim. tasoristeysonnettomuudet, tahalliset allejäännit) ja maastoliikenteessä (esim. moottorikelkkaonnettomuudet). Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus on sen sijaan varsin hyvällä tasolla. Suurimmaksi haasteeksi on noussut miehittämättömän ilmailun yleistyminen ja siihen liittyvät vaaratilanteet.

Itä-Suomessa asuvien ja toimivien näkemyksiä liikenteeseen liittyvistä turvallisuusongelmista ja -haasteista kerätään syksyn aikana erillisellä kyselyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tavoitteiden ja painopistealueiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Kysely on auki lokakuun loppuun asti.

Yhteyshenkilöt

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 729, kyllikki.komulainen@ely-keskus.fi
LiikenneturvallisuusasiantuntijaTanja Seppänen, puh. 0295 026 762, Pohjois-Savon ELY-keskus, Tanja Seppänen@ely-keskus.fi
Juha Heltimo, Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö, Juha.Heltimo@ramboll.fi

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta