Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Iisveden pohjoisen ranta-alueen yleiskaavatyö on käynnistynyt

16.4.2024 Kaavoitus

Suonenjoen kaupunki on käynnistänyt Iisveden pohjoisosan rantaosayleiskaavanlaadinnan. Kaava-alue käsittää Iisveden ranta-aluetta Konttilahdesta Tervon kunnan rajalle. Kaavatyö on jatkoa v. 2018 hyväksytylle Iisveden-Miekkaveden yleiskaavalle, tämän työn jälkeen Iisveden ranta-alueet ovat Suonenjoen puolella yleiskaavoitettu.

Yleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä ja siinä osoitetaan ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen.

Kaavan valmisteluun kuuluvat maastosuunnittelu, rakennuskulttuuri-inventointi, luonto- ja maisemaselvitys sekä muinaisjäännösinventointi. Em. suunnittelu ja selvitysten tekeminen edellyttävät maastossa ja pihapiireissä liikkumista ja ne tehdään kuluvan kevään ja kesän aikana alkaen nyt huhtikuussa. Kiinteistön omistajat ja haltijat ovat lain mukaan velvollisia sallimaan kaavoituksesta aiheutuvien töiden suorittamisen alueellaan.  

Aikataulullisesti tavoitteena on, että kaavaluonnos on nähtävillä vuoden 2024 syksyllä ja kaavaehdotus vuoden 2025 aikana siten, että se on hyväksymiskäsittelyssä syksyn 2025 aikana. Kaavan laatijana on maankäytönsuunnittelu Kaavaharju.

Yleiskaavan etenemisen vaiheista tiedotetaan maanomistajia. Kulloinkin nähtävillä olevat aineistot löytyvät kaupungin Internet -sivuilta.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta