Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Kaksi henkilöä lyö ylävitoset maastopyöräilyn lomassa.

Mökkiläiskyselyyn vastanneet pääosin tyytyväisiä Suonenjokeen

25.5.2023 Uutiset

Kuudella pilottialueella käynnissä olevilla Mökkiläiskyselyillä on kerätty tietoa vapaa-ajan asumisesta ja sen vaikutuksista. Taustalla on halu kuulla monipaikkaisten ajatuksia ja kehittää aluetta ja palveluita yhdessä. Tutkimuksen tietoja yhdistellään teleoperaattoridataan ja hyödynnetään tiedolla johtamisen tukena kuntien päätöksenteossa.

Monipaikkaisuutta koskevilla Mökkiläiskyselyillä on kerätty tietoa syksystä 2022 lähtien kuudella pilottialueella Iisalmessa, Kuopion Vehmersalmella, Sonkajärvellä, Suonenjoella, Vesannolla ja Vieremällä. Kyselyt on jaettu neljä kertaa vuodessa toistuviksi kausikyselyiksi. Tähän mennessä tietoa on kertynyt vapaa-ajan asukkaiden liikkumisesta, vierailujen kestosta ja tyytyväisyydestä mökkipaikkakuntaan syksyn ja talven ajalta. Tiedonkeruu on käynnissä elokuun 2023 loppuun asti, joten tietoa saadaan myös kevät- ja kesäkausista.

Vastauksia on saatu tähän mennessä yhteensä yli 1200, ja jo nyt olemme saaneet paljon erinomaisia palautteita ja kehitysideoita. Vastaajat ovat nostaneet alueen vahvuuksiksi alueen luonnon, yhteisöllisyyden, palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä vapaa-ajan asumisen paikkakuntaan, ja monet pohtivat vakavissaan pysyvää muuttoa paikkakunnalle. Kyselyillä on selvitetty myös paikallisväestön suhtautumista vapaa-ajan asumiseen. Vastanneista 85 % pitää vapaa-ajan asumista melko tai todella hyödyllisenä kunnalle.

Kehitysideoina alueelle toivotaan lisää tapahtumia ja monipuolisempia palveluja, jätehuolto- ja kierrätyspisteitä sekä luonnon ja vesistöjen puhtaudesta huolehtimista. Myös liikkumiseen liittyvät teemat nousevat vastauksissa esille: vastaajat toivovat teiden kunnostusta ja julkisen liikenteen vuoroja, kävely- ja pyöräilyreittejä sekä venepaikkoja. Syksy- ja talvisesongin aikana lähes kaikki vastaajat liikkuivat mökille omalla autolla. Jonkin verran kiinnostusta oli vaihtoehtoisten liikkumisratkaisujen käyttöön. Lisäksi vastaajat toivovat lisää viestintää ja tiedotusta, joka tavoittaisi entistä paremmin myös vapaa-ajan asukkaat. Osa vastaajista toivoo, että vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisättäisiin.

Kerättyjä tietoja on käyty läpi pilottialueiden kuntien kanssa, ja tätä yhteistyötä jatketaan koko hankkeen toimintakauden loppuun asti. Kyselyistä on noussut useita ideoita ja kehittämistoimenpiteitä, ja kuntien edustajat ovat ottaneet vapaa-ajan asukkaiden palautteet vastaan suurella mielenkiinnolla. Kattava yhteenveto tuloksista julkaistaan Monipaikkaisuus-hankkeen huipentavassa hybridiwebinaarissa 21.9.2023.

Avoinna oleva mökkiläiskysely löytyy osoitteesta www.savogrow.fi/mokkeily. Vastaajien on mahdollista osallistua kausikyselyjen yhteydessä vaihtuviin arvontoihin ja tilata uutiskirje, joka tuo sähköpostiin seuraavat kausikyselyt sekä yhteenvedon kerättyjen tietojen hyödyntämisestä.

Kyselyt ovat osa SavoGrow:n hallinnoimaa Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtaminen -hanketta, jossa kerätään säännöllisesti kertyvää tietoa monipaikkaisuudesta ja sen vaikutuksista. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto / EAKR, Pohjois-Savon kehittämisrahasto, Ylä-Savon seuturaha, SavoGrown alueen kunnat, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta​. Hanke jatkuu lokakuun 2023 loppuun asti.

Lisätietoa hankkeesta: www.savogrow.fi/monipaikkaisuus

Yhteystiedot: Maria Puustinen, projektipäällikkö, puh. 040 6710 040, maria.puustinen@savogrow.fi

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta