Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Esi- ja perusopetuksen oppilaille annettava tuki jaetaan kolmeen osa-alueeseen:
1. yleinen tuki, 2. tehostettu tuki, 3. erityinen tuki.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulunarkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea.

Tehostettuun tukeen siirrytään, kun yleinen tuki ei ole oppilaalle riittävää. Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä tuessa, mutta niitä käytetään intensiivisemmin ja määrältään runsaammin. Ennen tehostettuun tukee siirtymistä laaditaan pedagoginen arvio ja oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas voi saada erityistä tukea.

Erityiseen tukeen siirrytään, kun tehostettu tuki ei oppilaalle riitä. Ennen siirtymistä on laadittava pedagoginen selvitys, jossa eritellään oppilaan saamat tehostetun tuen tukitoimet. Huoltajat tekevät hakemuksen erityisen tukeen siirtämisestä ja siitä tehdään hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta