Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Suonenjoen kaupungin tiedote koronatilanteesta 4.2.2022

4.2.2022 Koronatiedotteet

Itä-Suomen aluehallintovirasto keventää yleisötilaisuuksiin kohdistuvia rajoituksia

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.2.2022 tehnyt yleisötilaisuuksia koskevan päätöksen, jolla se keventää kokoontumisrajoituksia alueellaan. 
Päätöksen mukaan 

Suonenjoen kaupungin järjestämissä yli sadan (100) hengen tapahtumissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa osallistujamäärä voi olla enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Osallistujamäärä ilmoitetaan tilaisuuden viestinnässä.
Päätös on voimassa 2.2.2022–20.2.2022 ja kumoaa aikaisemmin tehdyn yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeneen päätöksen.

Järjestäjän vastuu hygieniavaatimusten noudattamisesta ja terveysturvallisuudesta korostuu

Pohjois-Savossa voimassa olevan tartuntatautilain (58 d §) mukaisen päätöksen mukaan, tilaisuudet on edelleen järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. 
Kaikissa Suonenjoen kaupungin tapahtumissa järjestäjä huomioi velvollisuuden järjestää tapahtumat niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Kaupunki toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Kaupungin toimenpiteitä voivat olla kasvomaskin käytön edellyttäminen, ilmanvaihdon tehostaminen, asiakasmäärien rajoittaminen, kävijöiden osallistumisen porrastaminen tai asiakaspaikkojen aiempaa väljempi sijoitteleminen. Tilaisuuden järjestäjä tekee toimenpiteistä kirjallisen suunnitelman, joka on tiloissa esillä niin, että osallistujat voivat siihen tutustua. Tapahtuman järjestäjä informoi tapahtumaan liittyvistä ohjeista myös tapahtumatiedottamisessa.

Yleisölle avoimet tilat

Yleisölle avoimien tilojen käyttö on edelleen järjestettävä terveysturvallisesti esimerkiksi huomioimalla turvavälit ja yleisen maskisuosituksen. Määräys on voimassa 20.2.2022 saakka. Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Koko maassa on voimassa tartuntatautilaissa (58 c §) säädetyt yleiset hygieniavaatimukset. Vaatimukset ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.Tartuntatautilaki 58 c §

Voimassa olevat rajoitukset Suonenjoen kaupungin tiloissa

Liikuntatilat

Lintharjun Liikuntakeskuksella ja muissa liikuntatiloissa on käytössä seuraavat rajoitukset 20.2.2022 saakka:

Huolehdithan myös riittävästä etäisyyksistä muihin käyttäjiin ja sekä hyvästä käsihygieniasta.

Koronapassi EI ole käytössä.

Kirjasto

Kirjaston asiakaskäyttöön tarkoitettuja tietokoneita on vähennetty sen varmistamiseksi, että asiakkailla on mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa.
Tietokoneita on käytettävissä kaksi nopeaan asiointiin (15 minuuttia).

Laaja maskisuositus 

Sairastuneen kanssa samassa tilassa oleskelleille tiedotetaan mahdollisesta altistumisesta ja annetaan ohjeet seurata oireita. Jos oireita myöhemmin ilmenee, tulee suosituksen mukaan jäädä pois varhaiskasvatuksesta tai lähiopetuksesta ja vapaaehtoisesti välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan.

Pohjois-Savon alueella yleisesti on käytössä valtakunnallinen maskisuositus:

Maskin käytöstä ei ole tarvetta antaa suosituksia vähäisen riskin tiloissa tai tilanteissa, joita ovat esimerkiksi:

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta