Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Ilmakuva Kokkolammesta. Kuvan alareunassa näkyy tyhjä hiekkaranta ja laituri.

Suonenjoen kaupungin pienvesiselvitys

30.9.2022 Uutiset

Suonenjoen kaupunki tilasi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:lta kaupungin pienvesien tilaa selvittävän tutkimuksen ensimmäisen kerran kesällä 2020. Tutkimukseen valittiin mukaan 12 pienvesistöä sekä yksi näytepaikka Suonteesta. Tutkimus on uusittu maaliskuussa 2021 sekä elokuussa 2022. Tutkimustuloksista on laadittu yhteenveto, jossa käsitellään vuoden 2022 tulosaineistot sekä verrataan tuloksia aiempiin. Mukana on myös joesta otettujen näytteiden tarkastelu.

Vuosina 2020–22 tehdyt näytteenottokierrokset kuvaavat kohteiden vedenlaatua kesä- ja talvikerrostuneisuuskauden lopulla, jolloin vedenlaatu on yleensä heikoimmillaan. Useimmissa järvissä merkittävin vedenlaatuun liittyvä ongelma on heikko happitilanne, joka aiheuttaa sisäistä kuormitusta ja sitä kautta lisää järvien rehevyyttä. Järviin kohdistuu myös ulkoista kuormitusta, joka osassa kohteissa on heikentänyt vedenlaatua. Suonenjoen vedenlaatu on pitkälti saman tyyppinen kuin Suonteen päällysvesi ja luokittuu lievästi reheväksi tai niukkaravinteiseksi, hyvälaatuiseksi jokivedeksi.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta