Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Ilmakuva Suonenjoen kaupungista ilta-auringossa.

Kaavoituskatsaus 2022

28.4.2022 Uutiset

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus 2022:een sisältyy kuvaus sekä nykytilanteesta että vireillä olevista
tai vireille tulevista merkittävistä kaavahankkeista. Katsauksessa kerrotaan mm. asemakaavoituksesta, Suonenjoen Vesi Oy:n vesihuoltokohteista, katujen ja yleisten alueiden rakentamisen kohteista.

Vuoden aikana nousee esille kaavahankkeita, joita ei kaavoituskatsauksessa mainita, mutta jotka otetaan työohjelmaan. Katsauksessa tiedotetaan myös kunnallisteknisistä
rakennushankkeista ja suunnitelmista sekä talonrakennuskohteista, jotka
ovat ajankohtaisia kuluvana vuonna.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta