Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Piirroskuva viiden ihmisen joukosta. Kaikilla on päällään puhekuplat, joissa erilaisia merkkejä.

Idearikas Viestintäilta

16.12.2022 Uutiset

Suonenjoen kaupunki järjesti 8.12.2022 Viestintäillan, jossa osallistujien kanssa keskusteltiin kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista. Tilaisuus järjestettiin Teamsin välityksellä. Etäyhteydellä järjestettävä tilaisuus oli osa kokeilua osallisuuden ja kuulemisen menetelmistä.

Illan aikana käytiin hyvää keskustelua ja saatiin useita konkreettisia kehittämisehdotuksia ja ideoita kaupungin viestinnän tehostamiseen. Osa ehdotuksista on otettavissa käytäntöön heti, ja osa illan aikana esiin tulleista ideoista vaatii pohdintaa ja jatkotoimenpiteiden valmistelua.

Illan keskusteluissa hyvänä kaupungin viestinnässä pidettiin mm. tapahtumia kokoavia julkaisuja (menovinkit), kaupungin asiallista linjaa pidettiin sekä hyvänä että toivottiin monipuolisempaa sisältöä  viestintään. Viestintään toivottiin viestintästrategiaa ja selkeää tietoa kaupungin aktiivisesti käyttämistä viestintäkanavista toivottiin lisää, sillä verkkoviestinnässä tieto pirstaloituu helposti useaan kanavaan. Lisäksi nostettiin esille Vesannon vapaaehtoisen ringin mukaista positiivisia asioita somessa esille tuovaa toimintatapaa sekä kuntalaisten kanssa vuorovaikutteisempaa keskustelua.

Viestintäillan keskustelun perusteella nyt heti tehtävissä on Lintharjun Liikuntakeskuksella ja kirjastolla sijaitsevien info-näyttöjen käytön kehittäminen lisäämällä näytöille tiedotteita entistä monipuolisemmin. Lisäksi lisätään tiedotusta kaupungin viestintään käyttämistä kanavista, www-sivujen lisäksi kaupunki tiedottaa aktiivisesti sosiaalisen median kanavissaan:

Jatkovalmisteluun viedään esimerkiksi pohdinta, miten yhä enenevässä määrin verkossa tehtävä viestintä tavoittaa myös digitaalisia välineitä käyttämättömät, aktiivisten viestijöiden osallistaminen kaupunkimarkkinointiin ja vuorovaikutteisuuden lisääminen.

Viestintäilta järjestettiin yhteistyössä SavoGrown Mukana – tulevaisuuden osallisuusmallit 2025 -hankkeen kanssa.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta