Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Koulukuraattori on koulussa sosiaalialan asiantuntija. Työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulukuraattori toimii myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden edistämiseksi. Työtä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien ja muiden oppilaan psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa.

Yksilökeskusteluissa oppilaan tilannetta kartoitetaan ja arvioidaan tuen tarvetta. Keskusteluissa oppilaan voimavaroja tuetaan ja etsitään myönteisiä ratkaisuja. Kuraattori työskentelee myös oppilasryhmien ja luokkien kanssa. Olemalla näkyvästi mukana koulun arjessa kuraattori pyrkii olemaan mahdollisimman helposti lähestyttävä.

Koulukuraattorin työssä tärkeitä osa-alueita ovat myös opettajien konsultointi, vanhempien tukeminen kasvatuksellisissa asioissa, monialaisissa asiantuntijaryhmissä toimiminen sekä yhteistyö muiden kunnan lasten ja nuorten kanssa toimivien kanssa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Seuraamme koululaisten ja opiskelijoiden terveydentilaa ja tarvittaessa ohjaamme erityishoitoon. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa. Viihtyisän ja terveellisen koulu- ja opiskeluympäristön valvonta on tärkeä osa koulu- ja opiskeluterveydenhoitoa.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta