Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Kulttuuri-, nuoriso- liikuntapalveluiden kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain huhtikuun viimeiseen päivään kello 14.30 mennessä. Jos viimeinen hakupäivä sattuu viikonlopulle, hakemuksen voi jättää seuraavaan maanantaihin klo 14.30 mennessä. Kohdeavustusta voi hakea joko sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla hakemuksella.

Tutustuthan avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin ennen hakemuksen lähettämistä.

Hae kohdeavustusta sähköisellä lomakkeella

Kohdeavustusta voi hakea myös tulostettavalla lomakkeella. Tulostetut hakemukset toimitetaan allekirjoitettuna kaupungin kirjaamoon:
Kirjaamo, PL 13, 77600 Suonenjoki tai sähköpostitse kirjaamo@suonenjoki.fi

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen kunnalta, jonka alueella toimivat. Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kuntien tehtävänä on tukea paikallisia liikuntaseuroja. Suonenjoen kaupunki käsittelee hakemukset kerran vuodessa.

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja. Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Suonenjoen kaupungin kulttuuripalveluiden määrärahoista myönnettävän kohdeavustuksen tarkoitus on tukea voittoa tavoittelematonta, paikallista kulttuuritoimintaa ja toimijuutta sekä luoda mahdollisuuksia uusille ideoille, toiminnoille ja tapahtumille paikkakunnalla. Hakijana voi olla yhdistys tai muu toimijaryhmä, työryhmä tai yksityinen henkilö. Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset myönnetään vuosittain hakemusten perusteella kuluvana vuonna tapahtuvaan toimintaan.

Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain huhtikuun viimeiseen päivään klo 14.30 mennessä. Jos viimeinen hakupäivä sattuu viikonlopulle, hakemuksen voi jättää seuraavaan maanantaihin klo 14.30 mennessä. Myöhässä tulleet hakemukset hylätään.

Kulttuuripalveluiden kohdeavustusta haetaan sille tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeelle täytetään siinä pyydetyt tiedot. Haettu avustus voi olla enintään 50% kohteen kustannusarviosta. Lomakkeen liitteenä toimitetaan haettavan toiminnan kuvaus tai työsuunnitelma, haettavan toiminnan kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle, toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä kuvaus aikaisemmasta toiminnasta. Hakemus liitteineen palautetaan kaupungin kirjaamoon.

Avustukset valmistelee kulttuuriohjaaja ja myöntää kaupunginhallitus. Kaikille avustusta hakeneille ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostitse kaupunginhallituksen päätöksestä. Myönnetty summa maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. Maksu suoritetaan avustusvuoden aikana vapaamuotoisen maksatushakemuksen perusteella myönnettyyn avustussummaan saakka. Maksatushakemuksen tulee sisältää kuitit hakemuksen mukaisista suorituksista, jotka ovat syntyneet avustusvuoden aikana. Maksatushakemus kuittikopioineen tulee toimittaa viimeistään 15.12. mennessä kaupungin kirjaamoon, ellei toisin sovita.

Mikäli suunniteltu toiminta tai avustuksen käyttötarkoitus merkittävästi muuttuu, toiminta peruuntuu tai avustuksen saaja ei aio käyttää myönnettyä avustusta, avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi asian valmistelijalle. On hyvän tavan mukaista mainita ja tuoda esiin avustuksen myöntäjä avustuksella toteutettavan toiminnan tiedotuksessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa. Maininta voi olla kirjallinen tai Suonenjoen kaupungin tunnuksen voi pyytää asian valmistelijalta.

Lisätietoja

Niina Miilunpohja
vapaa-aikakoordinaattori
Tiina Tanskanen
kulttuuriohjaaja
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta