Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Tarkoituksena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona.

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa ja toistuvaa tai pysyvää ja pitkäaikaista.
Perhetyön avulla

  • tuetaan vanhemmuutta
  • ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjataan kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • vahvistetaan perheen toimintakykyä
  • tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja
  • tuetaan perheen sosiaalisen verkoston laajentamista
  • ehkäistään syrjäytymistä
    Kotipalvelu ja perhetyö ovat sosiaalihuoltolain mukaisia matalan kynnyksen palveluja.

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista keskustelujen, mallintamisen ja yhdessä tekemisen avulla.

Ota yhteys sosiaalitoimen perhepalveluiden palveluohjaajaan.

Jotta perheet voivat saada palveluja, on heillä oltava sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus.

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta. Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä. Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta