Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Lastenvalvoja

Lastenvalvojan työtehtäviin kuuluu avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyvät asiat, sekä lapsen huoltoon ja asumiseen liittyvien sopimusten, tapaamissopimusten ja lapsen elatukseen liittyvien sopimusten vahvistaminen.

Lastenvalvoja myös ohjaa adoptioon liittyvissä asioissa.

Isyyden selvittäminen

Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, lastenvalvoja ottaa vastaan isyydentunnustuksen ja tekee isyysselvityksen.

Isyyden vahvistamisella syntyy isän ja lapsen välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde, joka merkitään väestörekisteritiedostoon. Tunnustamisen vahvistaa maistraatti. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin on avioliitossa syntyneellä lapsella.

Lapsen huolto

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista.

Isyyden tunnustamisen jälkeen vanhemmat voivat sopia yhteishuoltajuudesta tai siitä, että huolto jää yksin jommallekummalle vanhemmista. Jos vanhemmat solmivat avioliiton isyyden vahvistamisen jälkeen, he tulevat yhdessä lapsen huoltajiksi.

Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Lapsen elatus

Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu lapsensa kanssa yhdessä, voivat vanhemmat tehdä sopimuksen lapselle maksettavasta elatusavusta. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18. ikävuoteen asti.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Elatusmaksun määrää koskevat neuvottelut käydään lastenvalvojan luona.

Lapsen edunvalvonta

Lapsen huoltajat ovat lähtökohtaisesti myös lapsensa edunvalvojia. Edunvalvonta on lapsen omaisuuden hoitaminen ja lapsen edustaminen hänen omaisuuttaan koskevissa asioissa sekä lapsen edustaminen hänen henkilöönsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Vanhemmuussuunnitelma

Erotilanteessa suositellaan vanhemmille vanhemmuussuunnitelmaan tutustumista ja sen käyttöä erotilanteen asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Vanhemmuussuunnitelman vanhemmat tekevät keskenään ja lastenvalvojan luona tehdään perheoikeudelliset sopimukset: asuinpaikka-, huolto-, tapaamisoikeus- ja elatussopimukset.

Yhteystiedot

Margit Laaksonen
johtava sosiaalityöntekijä
044 758 1451
Riikka Järvelin
sosiaalityöntekijä
044 757 0718
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta