Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki
Oksassa roikkuu kirjaimet, joist muodostuu sana Väinölä

Kehitysvammaisten palvelukeskus Väinölä on Suonenjoen kaupungin omistama kehitysvammapalveluiden yksikkö, joka pitää sisällään asumispalvelun (7 paikkaa), päivätoimintaa sekä kehitysvammaisten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan kokopäivähoitoa.

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa olevalla asiakkaalla on oikeus saada palvelutarpeensa arvioitua, ellei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Tämä arviointi on tehtävä erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan kohdalla viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ja aina ilman tarpeetonta viivästystä. Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnista laaditaan kirjallinen yhteenveto, johon on määritelty henkilön tai perheen tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Yhteenvetoa täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla.

Palvelutarpeen arviointi on yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä arvio sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta.

Voit pyytää palvelutarpeen arviointia ottamalla itse yhteyttä palveluohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Myös omainen, muu henkilö tai viranomainen voi pyytää henkilölle palvelutarpeen arviointia ottamalla yhteyttä sosiaalitoimeen tai lomakkeella ’Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi’. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsee ottamalla yhteyttä vanhuspalveluihin.

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve. Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan. Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Vanhuspalvelukoordinaattori

Vanhuspalvelukoordinaattorin puhelinyhteystiedot.

Soita: +358 41 731 4076

Lapsiperheiden palveluohjaaja

Lapsiperheiden palveluohjaajan puhelinyhteystiedot.

Soita: +358 40 081 4767

Suonenjoen kaupungin vaihde

Suonenjoen kaupungin vaihteen numero ohjaa sinut palveluun, mitä tavoittelet.

Suonenjoen kaupungin vaihde Soita: +358 17 513 311

Palveluajat

Suonenjoen kaupungin vaihde

ma–pe 09:00–15:00

Aikuissosiaalityön palveluohjaaja

Aikuissosiaalityön palveluohjaajan puhelinyhteystiedot

Soita: +358 40 544 3382

Kehitysvammapalveluiden päällikkö

Katja Kivimäki
kehitysvammapalveluiden päällikkö
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta