Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Vanhusten palvelujen tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden suonenjokelaisten hyvinvointia siten, että he voisivat asua toimintakykyisinä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään riittävien, oikea-aikaisten ja laadukkaiden palvelujen turvin.

Vanhusten palvelut sisältävät kodinhoidon, tukipalvelut, päiväkeskustoiminnan sekä vanhainkotitoiminnan.

Ikääntyvien palveluohjaus

Vanhusten palvelujen tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden suonenjokelaisten hyvinvointia siten, että he voisivat asua toimintakykyisinä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään riittävien, oikea-aikaisten ja laadukkaiden palvelujen turvin.

Vanhusten palvelut sisältävät kodinhoidon, tukipalvelut, päiväkeskustoiminnan sekä vanhainkotitoiminnan.

Suonenjoella ikäihmisten palveluista saa tietoa vanhuspalvelupäälliköltä ja kotihoidonpalveluiden esimieheltä.

Kunta tarjoaa ikääntyville palveluja kotiin ja kodin ulkopuolelle.

Pyyntö palvelutarpeenarvioinnista tai huolenilmaus tehdään kotihoidon palveluesimiehelle, vanhuspalvelupäällikölle tai kotisairaanhoitajille. Virka-ajan ulkopuolella kiireiset huolenilmaukset tehdään sosiaalipäivystykseen.
Yhteydenoton jälkeen kotihoidon henkilöstö sopivat asiakkaan kanssa kotikäynnin. Palvelutarpeenarviointi tehdään seitsemän työpäivän sisällä asiakkaan tai hänen edustajansa yhteydenotosta.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset voimavarat. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palvelujen myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan muisti, sosiaalinen verkosto, omaisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet ja mahdolliset omarahoitteiset palvelut. Kotihoidon palveluita kohdennetaan ensisijaisesti asiakkaille, joiden RAVA-indeksi on vähintään 1,7 ja enintään 3,49. Päihde-ja mielenterveysasiakkaiden osalta Rava arvo voi tietyissä tapauksissa olla alle 1,5. Asiakkaan RAVA-indeksin ollessa yli 3,49, ratkaisee asiakkaan kokonaistilanne kotihoitoasiakkuuden.

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen. Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Vanhuspalvelukoordinaattori

Vanhuspalvelukoordinaattorin puhelinyhteystiedot.

Soita: +358 41 731 4076

Sosiaalipalvelut / vanhuspalvelupäällikkö

Vanhuspalvelut:
• Kotihoidon palvelut
• Asumispalvelut
• Päivätoiminta

Soita: +358 40 514 6549

Kotihoidon palveluesimies

Kotihoidon tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista tarjoamalla hänelle tarpeenmukaista hoivaa ja huolenpitoa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimesta.

Soita: +358 44 758 1551

Suonenjoen kaupungin vaihde

Suonenjoen kaupungin vaihteen numero ohjaa sinut palveluun, mitä tavoittelet.

Suonenjoen kaupungin vaihde Soita: +358 17 513 311

Palveluajat

Suonenjoen kaupungin vaihde

ma–pe 09:00–15:00

Kotipalvelu

Kotihoidossa palvelu annetaan asiakkaan kotiin. Kotihoitoa voivat saada mm. lapsiperheet, vanhukset, vammaiset sekä henkilöt, joiden avun tarve edellyttää kotihoidon palveluja.

Kotihoidon tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista tarjoamalla hänelle tarpeenmukaista hoivaa ja huolenpitoa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimesta.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Palveluun voi sisältyä mm. aterioita.

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee. Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen. Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Kotihoidon palveluesimies

Kotihoidon tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista tarjoamalla hänelle tarpeenmukaista hoivaa ja huolenpitoa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimesta.

Soita: +358 44 758 1551

Suonenjoen kaupungin vaihde

Suonenjoen kaupungin vaihteen numero ohjaa sinut palveluun, mitä tavoittelet.

Suonenjoen kaupungin vaihde Soita: +358 17 513 311

Palveluajat

Suonenjoen kaupungin vaihde

ma–pe 09:00–15:00

Kotihoito

Kotihoidossa palvelu annetaan asiakkaan kotiin. Kotihoitoa voivat saada mm. lapsiperheet, vanhukset, vammaiset sekä henkilöt, joiden avun tarve edellyttää kotihoidon palveluja

Kotihoidon tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista tarjoamalla hänelle tarpeenmukaista hoivaa ja huolenpitoa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimesta.

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua.

Ottaa yhteys kotihoidon palveluesimieheen, kotisairaanhoitajaan tai vanhuspalvelupäällikköön.

Kotihoidon myöntämiskriteerit.

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi. Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi. Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Kotihoidon palveluesimies

Kotihoidon tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista tarjoamalla hänelle tarpeenmukaista hoivaa ja huolenpitoa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimesta.

Soita: +358 44 758 1551

Suonenjoen kaupungin vaihde

Suonenjoen kaupungin vaihteen numero ohjaa sinut palveluun, mitä tavoittelet.

Suonenjoen kaupungin vaihde Soita: +358 17 513 311

Palveluajat

Suonenjoen kaupungin vaihde

ma–pe 09:00–15:00

Vanhuspalvelupäällikkö

Arja Eeva
vanhuspalvelupäällikkö

Kotihoidon palveluesimies

Nina Hahtala
kotihoidon palveluesimies
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta