Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki
presidentinvaalit 2024 suonenjoki mainos

Äänestäjille

Vaalipäivät

Ensimmäisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024

Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024

Äänestyspaikka Lintharjun liikuntakeskus, Kaatronkatu 1

Äänestyspaikka ovat avoinna vaalipäivänä kello 9.00- 20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja toimitettu ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on mahdollinen yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa koko maassa kotikunnasta riippumatta.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Ennakkoäänestyspaikat Suonenjoen kaupungissa:

Kaupunginkirjaston lukusali
Olavi Leskisen katu 12, 77600 SUONENJOKI
Puh. 0400 357 460

Ensimmäinen vaali
Avoinna
17.01. – 17.01.2024 klo 09:00 – 19:00
18.01. – 19.01.2024 klo 09:00 – 18:00
20.01. – 21.01.2024 klo 10:00 – 14:00
22.01. – 22.01.2024 klo 09:00 – 18:00
23.01. – 23.01.2024 klo 09:00 – 19:00

Mahdollinen toinen vaali
Avoinna
31.01. – 31.01.2024 klo 09:00 – 19:00
01.02. – 02.02.2024 klo 09:00 – 18:00
03.02. – 04.02.2024 klo 10:00 – 14:00
05.02. – 05.02.2024 klo 09:00 – 18:00
06.02. – 06.02.2024 klo 09:00 – 19:00

Iisveden koulu
Tapiolantie 2, 77800 IISVESI

Ensimmäinen vaali
Avoinna
20.01. – 20.01.2024 klo 10:00 – 14:00

Mahdollinen toinen vaali
Avoinna
03.02. – 03.02.2024 klo 10:00 – 14:00

Lempyyn koulu
Koulurinteentie 2, 77630 LEMPYY

Ensimmäinen vaali
Avoinna
21.01. – 21.01.2024 klo 10:00 – 14:00

Mahdollinen toinen vaali
Avoinna
04.02. – 04.02.2024 klo 10:00 – 14:00

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai avustamana, hän ei kuulu kotiäänestyksen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti noudatettava tavanomaista äänestysmuotoa.

Omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Suonenjoen kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (p. 044 758 1472) 16.1.2024 klo 16.00 mennessä (I tai II kierros), toiselle kierrokselle 30.1.2024 klo 16:00 mennessä.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9–20. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Laitosäänestys

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kaupungin päätöksellä määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä tai joka on rangaistuslaitoksessa, saa äänestää ennakkoon kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kyseisessä toimintayksikössä erikseen.

Suonenjoen keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri: Antti Kangas
Postiosoite: PL 13, 77601 Suonenjoki,
Käyntiosoite: Keskuskatu 3
Puh. +358 44 758 1472

Lisätietoja vaaleista osoitteessa https://vaalit.fi/presidentinvaali

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta