Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on työväline kunnan hyvinvointijohtamiseen ja toimii tukena hyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa. Sen avulla linjataan toiminnan painopisteitä ja mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointisuunnitelma yhdessä tehden

Suonenjoen kaupungin HYTE (hyvinvointi- ja terveys) ryhmä on valmistellut laajan hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointisuunnitelma tehtiin monialaisesti Pohjois-Savon hyvinvointisuunnitelman painopistealueita mukaillen ja Suonenjoen hyvinvointikertomuksesta esille nousseiden asioiden pohjalta. Kuntalaisten ja eri toimijoiden osallistaminen prosessiin mahdollistettiin työpajojen ja kuntalaiskyselyn avulla.

Muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomuksen lisäksi kaupunki laatii muita hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavia suunnitelmia. Suunnitelmien tavoitteena on varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja eri toimijoiden välinen yhteistyö.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta