Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Äänestäjille

Vaalipäivät

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä kello 9.00-20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja toimitettu ilmoituskorttiin.

Vaalipäivänä äänestyspaikka Suonenjoella

Varsinaisena vaalipäivänä vain Suonenjoella kirjoilla oleville:

Lintharjun Liikuntakeskus, Kaatronkatu 1, Suonenjoki

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään 22.3.- 28.3.2023.
Ennakkoäänestys on mahdollinen yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa koko maassa kotikunnasta riippumatta.

Ennakkoäänestyspaikat Suonenjoen kaupungissa

Kaupunginkirjaston lukusali

Olavi Leskisen katu 12
77600 Suonenjoki
Puh. 0400 357 460

Avoinna:
22.03.2023, klo 09:00 – 19:00
23.03. – 24.03.2023, klo 09:00 – 18:00
25.03. – 26.03.2023, klo 10:00 – 14:00
27.03.2023, klo 09:00 – 18:00
28.03.2023, klo 09:00 – 19:00

Iisveden koulu

Tapiolantie 2
77800 Iisvesi

Avoinna:
25.03.2023, klo 10:00 – 14:00

Lempyyn koulu

Koulurinteentie 2
77630 Lempyy

Avoinna:
26.03.2023, klo 10:00 – 14:00

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai avustamana, hän ei kuulu kotiäänestyksen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti noudatettava tavanomaista äänestysmuotoa.

Omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Suonenjoen kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestyslomakkeita saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, lomake löytyy myös oheisesta linkistä:

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse 21.3.2023
klo 16:00 mennessä (puh. 044 758 1472). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9–20. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Laitosäänestys

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kaupungin päätöksellä määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä tai joka on rangaistuslaitoksessa, saa äänestää ennakkoon kyseisessä laitoksessa.
Ennakkoäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kyseisessä toimintayksikössä erikseen.

Suonenjoen keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri: Antti Kangas
Postiosoite: PL 13, 77601 Suonenjoki
Käyntiosoite: Keskuskatu 3, II krs
Puh. +358 44 758 1472

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta