Toimielimet


Suonenjoen kaupungin toimielinten luottamushenkilöt löytyvät alla olevista tiedostoista.

Esityslista ja pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.


Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Koulutuslautakunta
Sosiaalilautakunta
Tekninen lautakunta
Henkilöstöjaos
Tarkastuslautakunta


Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimistä säädetään kuntalaissa. Ne ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Ne eivät ole kuntalaissa tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielinten  kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.


Yhteistoimintalautakunnat

Yhteistoiminta-alueilla järjestettyjen palveluiden osalta päätösvaltaa käyttää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu sopijakuntien yhteinen toimielin. 

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä


Maaseutuhallinnon lautakuntana toimii Siilinjärven kunnan maaseutulautakunta.

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonnan laitakuntana toimii Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Ympäristöterveydenhuollon lautakuntana toimii Tervon ympäristöterveyslautakunta.

Jätehuollon lautakuntana toimii Savo-Pielisen jätelautakunta.

Pelastustoimen lautakuntana toimii Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta.