ToimielimetYhteistoiminta-alueilla järjestettyjen palveluiden osalta päätösvaltaa käyttää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu sopijakuntien yhteinen toimielin. 

Suonenjoen kaupungin edustajat yhteistoimintalautakunnissa ovat nähtävissä Suonenjoen kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa 12.6.2017.

Maaseutuhallinnon lautakuntana toimii Siilinjärven kunnan maaseutulautakunta. Esityslistat ja pöytäkirjat.

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonnan laitakuntana toimii Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta. Esityslistat ja pöytäkirjat.

Ympäristöterveydenhuollon lautakuntana toimii Tervon ympäristöterveyslautakunta. Esityslistat ja pöytäkirjat.

Jätehuollon lautakuntana toimii Savo-Pielisen jätelautakunta. Esityslistat ja pöytäkirjat.

Pelastustoimen lautakuntana toimii Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Esityslistat ja pöytäkirjat.