Kuulutukset


Kuntalaissa säädetään kunnan ilmoitusten tiedoksi saattamisesta julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa. Ilmoitukset julkaistaan kaupungin kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä johdu muuta. Ilmoitukset ovat nähtävillä 14 vuorokautta, jollei asiasta ole säädetty muuten.

Ennen 1.6.2017 julkaistut kuulutukset nähtävillä Suonenjoen kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla nähtävilläoloaikansa loppuun saakka.

1.6.2017 ja sen jälkeen julkaistavat kuulutukset nähtävillä ainoastaan osoitteessa www.suonenjoki.fi/kuulutukset. Kuulutukset, joiden nähtävillä olosta ilmoitustaululla säädetään  erikseen, julkaistaan myös ilmoitustaululla.

Koulutuspalvelut
Sosiaalipalvelut
Tekniset palvelut

Suonenjoki kaavoittaa / kortteleita 656 ja 672 sekä Kopolanpuiston osaa koskeva asemakaavan muutosehdotus ja korttelia 656 koskeva tonttijakoehdotus nähtävillä

lue lisää

Palaa otsikoihin

Valtion virastot