Yhteystiedot ja asiointi


Yhteystiedot


Suonenjoen kaupunki
Pl 13, 77601 Suonenjoki
Puhelin: 017-513 311 (vaihde), fax: 017-513 150
Sähköposti: hallinto(at)suonenjoki.fi
Kirjaamo: kirjaamo(at)suonenjoki.fi
Y-tunnus: 0208061-4

Hallinnon ja talouden palvelut
Käyntiosoite: Keskuskatu 3
Avoinna: ma, ke, pe klo 9-15


Henkilöstön yhteystiedot >>


Laskutustiedot

Suonenjoen kaupunki on siirtynyt vastaanottamaan laskuja sähköisesti verkkolaskuina. Toivomme, että laskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskut
OVT-tunnus: 003702080614
Verkkolaskuoperaattori: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029

Paperilaskut
Mikäli ette vielä lähetä verkkolaskuja, tulee paperilaskut lähettää osoitteeseen:
Suonenjoen kaupunki
Ostoreskontra
PL 13
77601 Suonenjoki

Verkko- ja paperilaskuissa on mainittava tavaran tai palvelun toimituspaikka ja tilaajan nimi, jotta lasku voidaan kaupungissa kohdentaa oikealle osastolle. Muut vaadittavat tiedot ovat lähettäjän nimi, osoite, y-tunnus, laskun päiväys ja – numero, eräpäivä, viitenumero, laskun summa ja alv.


Suonenjoen kaupunki ei sovella rakentamispalveluiden käännettyä arvonlisäverojärjestelmää 1.1.2014 alkaen.


Asiakirjojen pyytäminen


Tietojen pyytämisessä ja antamisessa noudatetaan julkisuuslain (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta) säädöksiä. Asiakirjan antamisesta päättää pääsääntöisesti se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei voimassa oleva lainsäädäntö toisin määrää.

Suonenjoen kaupunginarkisto vastaa arkistossa säilytettävään aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. 

Asiakirjojen tilaaminen kaupunginarkistosta

Arkistossa oleviin asiakirjoihin liittyvät tietopalvelupyynnöt ja asiakirja-tilaukset pyydämme lähettämäänArkisto 500p ohessa olevien lomakelinkkien kautta. Pyynnöt käsitellään hallintolain mukaisesti pääsään-töisesti 14 vuorokauden kuluessa. Asiakirjojen löytämiseksi on annettava riittävät tunnistetiedot sekä yhteystiedot vastauksen toimittamista ja laskutusta varten.

Sähköposti: kaupunginarkisto(at)suonenjoki.fi
Puhelin: 044-758 1554 (tai 044-758 1723)

Kaupungin asiakirjoista ja tietopalvelusta veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti:

Asiakirjamaksut