Tietosuojaselosteet


Tietosuojaselosteet


EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää informoimaan rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä ja sen perusteista. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.
Suonenjoen kaupunki käyttää rekisteröityjen informoimiseen tietosuojaselosteita, jotka laaditaan kaikista kaupungin toiminnoista, joissa henkilötietoja käsitellään.


Kansalaisopisto, tietosuojaseloste

Kulttuuripalvelut, tietosuojaseloste

Varhaiskasvatus, tietosuojaseloste

Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus, tietosuojaseloste

Kirjastopalvelut, tietosuojaseloste