Tietopyyntö


Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella voit tarkastaa, onko Suonenjoen kaupunki kerännyt henkilötietojasi. Huomioithan, että sosiaalipalveluiden tarkastuspyynnöt tehdään omalla lomakkeella.

Tarkastuspyyntölomake / Suonenjoen kaupunki
Tarkastuspyyntölomake / Sosiaalipalvelut

Tarkastuspyyntö on lähtökohtaisesti maksuton. Kuitenkin tilanteessa, jossa tarkastuspyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, tai erityisesti jos pyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tarkastuspyynnöstä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta tarkastuspyyntöä.

Täytetty lomake tulee toimittaa lomakkeessa mainittuun toimipaikkaan henkilökohtaisesti tai postitse osoitteeseen:

Suonenjoen kaupunki
PL 13
77601 Suonenjoki.

Tietoturvasyistä lomaketta ei voi lähetettä sähköisesti!


Pyydetty aineisto luovutetaan ainoastaan henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä, jotta henkilöllisyys voidaan todistaa. (passi, ajokortti, kuvallinen henkilökortti). Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida tarkistaa, aineistoa ei voida luovuttaa.

Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, saat siitä ilmoituksen viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ilmoituksessa kerrotaan syyt pyynnöstä kieltäytymiseen sekä valitusmahdollisuudesta valvontaviranomaiselle.


Tarkastusoikeus voidaan poikkeustapauksessa evätä. Mikäli tarkastusoikeus evätään, annetaan asiasta rekisteröidylle kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa ilmenee perusteet kieltäytymiselle (esim. vakava vaara rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille). Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi