Tietopyyntö


Tämä tietopyyntö ohjautuu Suonenjoen kaupungin tietosuojavastaavalle.

Tietosuojavastaava kerää tiedot ja tiedot luovutetaan joko kasvotusten tai kirjatulla kirjeellä, jotta henkilöllisyys voidaan todeta (henkilöllisyys varmannetaan aina ennen tietojen luovutusta).

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Henkilön tiedonsaantioikeus omista rekisterimerkinnöistään (Tietosuoja-asetuksen suomat valtuudet 25.5.2018 alkaen)

Tietojen tarkastusoikeus:

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen tietojaan rekistereissä vai ei, ja mitä tietoja rekistereihin on tallennettu.

Suonenjoen kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivyviivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta.

Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.