Ajankohtaista


Pohjois-Savon kunnille yhteinen tietohallintostrategia – Kuopion kaupunki vastuukunnaksi

Kaikki Pohjois-Savon kunnat sekä Joroinen Etelä-Savosta ovat päättäneet sitoutua yhteisen tietohallintostrategian toteuttamiseen vuosina 2019-2021. Jokainen kunta on myös nimennyt uudenlaiseen tietohallintofoorumiin kuntakohtaisen edustajan ja varaedustajan. Strategian toteutustavaksi on valittu vastuukuntamalli ja vastuukunnaksi Kuopion kaupunki. Vastuukunta vastaa siitä, että yhteistoiminta ulottuu koko maakunnan alueelle. Kustannukset katetaan kuntakoon mukaisilla osuuksilla.

Tietohallintostrategiaa on valmisteltu Pohjois-Savon kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeessa, josta on vastannut Pohjois-Savon liiton digijohtaja Toni Auvinen. Työtä on ohjannut kuntien edustajista koostunut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen.

Tietohallintostrategia koostuu tietohallintofoorumin lisäksi toimialakohtaisista kehittämisverkostoista ja yhdessä toteutettavista kärkihankkeista. Suunnitelmissa on kuntarajat ylittävät sivistys-, tekninen- ja hallintoverkosto. Ensimmäisiä kärkihankkeet muodostuisivat maakuntaverkon, kokonaisarkkitehtuurin sekä tietoturvan ja tietosuojan ympärille. Omasta tietohallinnosta kunnat vastaavat edelleen itse.

”Yhteistä maakunnanlaajuista strategiaa voidaan pitää suurena edistysaskeleena kuntien välisessä yhteistoiminnassa, jonka ajureita ovat mm. sote- ja maakuntauudistus, kustannuksien kasvu, lainsäädännön kiristyminen ja odotukset digitalisaatiosta, Toni Auvinen iloitsee.”

Muita ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeen tuloksia ovat olleet mm. kesäkuussa julkaistu Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -teos, joka jaettiin valtiovarainministeriön toimesta kaikkiin Suomen kuntiin. Verkkojulkaisuun voi tutustua osoitteessa: http://esitteet.luode.fi/kuntien-digitalisaatio/


Lisätietoja:
Toni Auvinen, Pohjois-Savon liiton digijohtaja
p. 044 714 2676
Vesa Lötjönen, Siilinjärven kunnanjohtaja
p. 044 740 1101

Julkaistu: 18.10.2018

Palaa otsikoihin