Työllisyyspalvelut


Kuntouttava työtoiminta
Työkokeilu

Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja ammatin valinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille. Työkokeilu voidaan järjestää esim. silloin, kun henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan  tai ammatin vaihtoa. Jos henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esim. työttömyyden tai lastenhoidon takia, työkokeilun tavoitteena on selvittää, minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.