Teknisen osaston uutiset


Tiedote yleiskaavoituksen kulttuuri-inventoinnista

Rakennuskulttuurin inventointi
 
Suonenjoen kaupunkiin kuuluvilla Iisveden ja Miekkaveden ranta-alueilla tehdään kuluvan kevättalven - syksyn aikana vanhan rakennuskannan inventointia. Inventointialueeseen ei kuulu Iisveden ranta Saaroisesta luoteeseen eikä Kinnulanniemen ja Saunaniemen rannat.
Tämä rakennuskulttuurin inventointi tehdään alueelle laadittavan osayleiskaavan taustaselvityksenä. 

Inventoinnin maastotyövaiheessa rakennuksia valokuvataan ja tietoja kerätään omistajalta. Työn tekee kunnan valitsema konsultti, arkkitehti Juha-Pekka Husso, puh. 040 508 9294, s-posti: jphusso@kolumbus.fi

Koottavaan inventointiluetteloon pyritään ottamaan mukaan esimerkkejä rakennushistoriallisesti merkittävistä ja eri aikojen tyypillisistä rakennuksista tai alueista, jotka ovat säilyneet pitkälti rakennusaikansa asussaan. Samalla jälkipolville jää tietoa millainen seutu oli vuonna 2017.

Mikäli Teillä on paikallista vanhaa muistitietoa, vanhoja valokuvia rakennuksista näytettäväksi inventoinnin tekijälle tai tiedätte jonkun, joka osaisi kertoa vanhoista ajoista tai rakennuksista, voitte halutessanne ottaa yhteyttä inventoinnin tekijään.
 
Lisätietoja tulevasta yleiskaavahankkeesta antaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä Timo Leskinen, puh. 040 508 9680, s-posti timo.leskinen@fcg.fi ja Suonenjoen kaupungin kaavoittaja Timo Kortelainen,
puh. 040 728 7827, s-posti: timo.kortelainen@suonenjoki.fi

Kartta alueesta

 


 

Palaa otsikoihin