Suonenjoen Vesi Oy


Suonenjoen Vesi Oy huolehtii Suonenjoen kaupungin käyttöveden hankintaan ja jakeluun, hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn sekä jätevesien puhdistamiseen tarvittavien laitosten ja verkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Vesilaskujen eräpäivät: arviolaskut 15.3. ja 15.6. sekä 15.12.
vesimittarilukemat pyydetään elokuussa tasauslaskuun, minkä eräpv 15.10.