Kysely - liikuntasali ja uimahalli


Liikuntasalin ja uimahallin hankesuunnittelu on aloitettu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ja valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Suunnittelun lähtökohtana on, että vanhan Kaatronkoulun liikuntasalille rakennetaan korvaava, vähintään koulujen käyttötarpeita vastaava sali. Samassa yhteydessä rakennetaan väestösuojatila yhtenäiskoululle. Kaupunginhallitus on myös linjannut, että vanhan uimahallin saneeraus ei ole vaihtoehto.

Kaupunginjohtaja on nimennyt hankkeeseen työryhmän, jonka tarkoituksena on mm. varmistaa, että kaikki käyttäjäryhmät ja kuntalaiset tulisivat kuulluksi suunnittelun aikana. Tämän kyselyn tarkoituksena on kuulla kuntalaisten toiveita hankkeeseen liittyen. Toivomme että vastaat kyselyyn ja kerrot kyselystä muillekin. Kyselyyn voi vastata syyskuun ajan.


Uimahalli

Nykyinen uimahalli on erityisesti altaiden osalta erittäin huonokuntoinen. Vanhaa hallia ei enää saneerata. Ota kantaa siihen, tuleeko uimahalli olla jatkossakin Suonenjoella ja millainen sen varustelutason pitäisi olla, mikäli koet hallin tarpeelliseksi.

Liikuntahalli

Liikuntasali on tarpeen rakentaa joka tapauksessa. Liikuntasaleja on toteutettu hyvin kevytrakenteisena lämpimänä tilana, joissa esim. katsomotiloista ja muuntelumahdollisuuksista on tingitty. Toisena vaihtoehtona on hyvin monipuolinen monitoimihalli, jossa on huomioitu laajasti liikunnan, tapahtumajärjestäjien ja kenties kulttuuriväen toiveet.

Hankesuunnittelutyöryhmän näkemys on, että Suonenjoelle tarvitaan liikuntatila, joka mahdollistaa yleisimpien sisäliikuntalajien pelaamisen. Liikutatila pitäisi pystyä jakamaan osiin ja liikuntasalin tai uimahallin yhteydessä tulisi olla myös kuntosali.

Hallien sijainti

Jos Suonenjoelle rakennetaan molemmat hallit, on hallien rakentamisen kannalta edullista rakentaa ne yhtä aikaa. Paikkavaihtoehtoina työryhmä ja suunnittelija miettii Nykyistä Kaatron koulun kohtaa tai uimahallin tonttia ja sen takana olevaa puistotilaa.

Hallin sijaintivaihtoehdot


Kysely


Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.


--__