Tontit


Kopolanranta

Kaupunki luovuttaa tontteja vuokraamalla tai myymällä pysyvään asuintarkoitukseen tai yritystoimintaan. Yrittäjille tontit räätälöidään tarpeen mukaan.

Maankäytön ja suunnittelun palvelualue vastaa kaupungin kartastosta ja mittaustöistä sekä asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta ja tonttien luovutuksesta. 

Tonttien varaukset ja myynnit: maanmittausinsinööri puh. 0400 483 510

Kiinteistötoimitukset: tonttijaot ja asemakaava-alueen tonttien lohkomiset: maanmittausinsinööri puh. 0400 483 510

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut: kaavoittaja puh. 040 728 7827

Kartasto ja mittaustyöt: kartoittaja puh. 0400 670 470

Karttaotteet ja osoitenumerointi: kartanpiirtäjä puh. 044 758 1480

Kiinteistörekisteriotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset: toimistosihteeri puh. 044 758 1479

Kaupanvahvistukset: kaavoittaja puh. 040 728 7827 ja maanmittausinsinööri puh. 0400 483 510

Vuokraoikeuden tai sen siirron kirjaaminen

Se, jolle vuokrasopimus on tehty tai vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen kirjauttamaan vuokraoikeutensa maanmittauslaitoksella.

Vuokralaisella on oikeus kaupunkia kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Tällöin on sen, jolle vuokraoikeus on siirretty kaupalla tai muulla saannolla,  kolmen (3) kuukauden kuluessa saannostaan ilmoitettava siitä kaupungille. Ilmoitukseksi riittää jäljennös saantokirjasta (tarvittaessa esitettävä alkuperäinen) ja alkuperäinen vuokrasopimus vuokraoikeuden siirtopäätöstä varten.

Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty (alivuokraus).

Lisätietoja: toimistosihteeri puh. 044 758 1479