Kaavoitus


Ilmakuva 2011

Kaavahankkeiden eri vaiheista kuulutetaan kaupungin kotisivuilla ja paikallislehti Sisä-Savossa. Asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavahankkeen eri vaiheissa. Kaavahankkeista tiedotetaan lisäksi kerran vuodessa ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus 2019
Maapoliittinen ohjelma

Yleiskaavat ja asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy kuitenkin tekninen lautakunta.


 Vireillä olevat kaavatyöt

Kortteleita 931 ja 940 koskeva asemakaavan muutosehdotus ja
kortteleita 931 ja 940 koskevat tonttijakoehdotukset

Kuulutus
Asemakaavaselostus
Kartta
Tonttijako kortteli 931
Tonttijako kortteli 940

Lempyyn osayleiskaavan muutosehdotus

Kuulutus
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kartta

Maantiealueiden asemakaavan muutostuonnos

Kuulutus
Kaavaselostus
Kartta

Käpylän asemakaavaluonnos

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaselostus
Kartta

Suvilahden asemakaavan muutosehdotus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Peuran sahan alueen yleissuunnitelma
Peuran sahan alueen riskiarvio
Yleissuunnitelmapiirustukset


     


Voimassaolevat yleiskaavat

Taajama-alueiden yleiskaava

Kaava-alue käsittää varsinaisen taajama-alueen Keskusta-Käpylä-Iisvesi lisäksi myös Kinnulanniemen alueen. Kaavalla ohjataan alueen maankäyttöä ja yhteiskuntarakenteen kehitystä vuoteen 2025 saakka.

Yleiskaavakartta Iisvesi
Yleiskaavakartta Käpylä
Yleiskaavakartta Keskusta
Yleiskaava määräykset
Yleiskaavaselostus

Taajama osayleiskaavan laajennus

Kaavakartta
Kaavaselostus

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos

Kaavakartta
Kaavaselostus


Lempyyn osayleiskaava

Kaava-alue käsittää Lempyyn kylän sekä lähivesitöjen  alueen.

Yleiskaavakartta


Lintharjun osayleiskaava

Kaava-alue käsittää varsinaisen Lintharjun alueen sekä Saunaniemen alueen.

Yleiskaavakartta
Yleiskaavaselostus


Iisveden - Miekkaveden rantaosayleiskaava

Yleiskaavakartta
Yleiskaavaselostus