Kaavoitus


Ilmakuva 2011

Kaavahankkeiden eri vaiheista kuulutetaan kaupungin kotisivuilla ja paikallislehti Sisä-Savossa. Asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavahankkeen eri vaiheissa. Kaavahankkeista tiedotetaan lisäksi kerran vuodessa ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus 2018
Maapoliittinen ohjelma

Yleiskaavat ja asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy kuitenkin tekninen lautakunta.


 Vireillä olevat kaavatyöt

Käpylän asemakaavaluonnos

Kuulutus
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaselostus
Kartta

Kortteleita 931 ja 940 koskeva asemakaavan muutosluonnos

Kuulutus
Asemakaavaselostus
Kartta

Lempyyn osayleiskaavan muutos

Kuulutus
Kaavaselostus
Kartta
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Iisveden Metsä Oy:n saha-alueen asemakaavan muutosehdotus
ja tonttijakoehdotus

Kaavaselostus
Kaavakartta
Tonttijako

Iisveden - Miekkaveden rantayleiskaavaehdotus

Kaavaselostus
Kaavakartta
Mitoitustaulukko
Vastine

Iisveden - Miekkaveden rantayleiskaavaluonnos

Kaavaselostus
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet
Rakennuskulttuuritarkastelu
Mitoitustaulukko
Mitoitusvyöhykkeet

Suvilahden asemakaavan muutosehdotus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Peuran sahan alueen yleissuunnitelma
Peuran sahan alueen riskiarvio
Yleissuunnitelmapiirustukset


     


Voimassaolevat yleiskaavat

Taajama-alueiden yleiskaava

Kaava-alue käsittää varsinaisen taajama-alueen Keskusta-Käpylä-Iisvesi lisäksi myös Kinnulanniemen alueen. Kaavalla ohjataan alueen maankäyttöä ja yhteiskuntarakenteen kehitystä vuoteen 2025 saakka.

Yleiskaavakartta Iisvesi
Yleiskaavakartta Käpylä
Yleiskaavakartta Keskusta
Yleiskaava määräykset
Yleiskaavaselostus

Taajama osayleiskaavan laajennus

Kaavakartta
Kaavaselostus

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos

Kaavakartta
Kaavaselostus


Lempyyn osayleiskaava

Kaava-alue käsittää Lempyyn kylän sekä lähivesitöjen  alueen.

Yleiskaavakartta
Yleiskaavaselostus


Lintharjun osayleiskaava

Kaava-alue käsittää varsinaisen Lintharjun alueen sekä Saunaniemen alueen.

Yleiskaavakartta
Yleiskaavaselostus