Vammaispalvelut


Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään henkilölle silloin, kun henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia etuuksia ja palveluja muun lain nojalla. Palvelut ja taloudelliset tukitoimet kunnan on järjestettävä siten, että ne tukisivat mahdollisimman hyvin vammaisen omatoimista suoriutumista päivittäisistä toiminnoista.


Vammaispalvelulain mukaan voidaan myöntää mm.

  • Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja
  • asunnonmuutöstöitä
  • tukipalveluja
  • henkilökohtaisen avustajan palveluja

Vammaispalveluun liittyvistä asioista vastaa sosiaalityöntekijä. Hän toimii myös vammaisneuvoston sihteerinä