Lastensuojelu


Lastensuojelulain (417/2007) mukaan lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelutyötä määrittelee lastensuojelulaki(417/2007).

Lastensuojelun tehtävänä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä. Lain mukaan lastensuojelua ovat lapsi- ja perhekohtainen-lastensuojelu. Lastensuojelun tehtävänä on vaikuttaa yleisiin lasten kasvuoloihin, tukea vanhempia kasvatustehtävissä sekä toteuttaa varsinaista lasten suojelutehtävää. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun kuuluvat:

  • lastensuojelutarpeen selvitys
  • avohuollon tukitoimet¨
  • lapsen kiireellinen sijoitus
  • huostaanotto
  • sijaishuolto ja jälkihuolto

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi kunnan on järjestettävä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tarkoitettua ehkäisevää lastensuojelua.