Toimeentulotuki


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen ovat siirtyneet kunnilta Kelalle 1.1.2017 alkaen. Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

  • kela.fi/toimeentulotuki

  • Kelan lomakkeet

  • Kela on tehnyt videon, jossa esitetään havainnollisesti toimeentulotuen asiakkaan polku. Askelmerkkien avulla tuen hakeminen, hakemuksen käsittely ja tuen maksaminen hahmottuvat selkeänä kokonaisuutena. Tutustu videoon            


Täydentävä toimeentulotuki

Harkinnanvaraisen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella hakija tai tämän perhe vakinaisesti oleskelee. Hakijalla tulee olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelalta ennen kuin täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää.

Täydentävä toimeentulotuki kattaa erityismenoiksi kutsuttavia menoja:  sekä henkilön että perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat erityiset asumismenot ja toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen tai itsenäisen suoriutumisen edistämiksi tarpeellisiksi harkitut menot.

Ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja itsenäisen toimintakyvyn edistämiseen, ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea Kelalle jätettävän perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä ilmoittamalla siitä hakemuksessa. Asiakkaan tulee pyytää, että Kela siirtää hakemuksen sosiaalitoimistoon. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea myös suoraan sosiaalitoimistosta kirjallisesti tai varaamalla asiointiajan sosiaalityöntekijältä tai palveluohjaajalta, mikäli asiakas on jo saanut Kelalta hakemusta koskevalle ajalle päätöksen perustoimeentulotuesta. Hakemuslomakkeita saa sosiaalitoimistosta sekä Suonenjoen kaupungin www-sivuilta.