Omaishoito


Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle tärkeän henkilön avulla.

Omaishoidotuki

Omaishoidontuen palkkio maksetaan korvuksena tehdystä hoitotyöstä. Omaishoidontukea ei myönnetä hakijalle, joka asuu palvelutalossa.

Vanhuksen osalta omaishoidontuen myöntämisestä päättää vanhuspalvelupäällikkö Arja Eeva ja

alle 65-vuotiaiden ja vammaisten osalta  sosiaalijohtaja