Toimeentulotuki


Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyy Kelalle 1.1.2017

Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotukeen liittyvät asiat sosiaalitoimistossa.


Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

  • Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.
  • Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran vuonna 2017.
  • Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Saat loppuvuodesta 2016 lisätietoa Kelasta ja kotikunnastasi

  • Kelan puhelinpalveluun avataan perustoimeentulotuen palvelunumero loppuvuodesta 2016.

  • Perustoimeentulotuen kela.fi-sivut ja Kysy Kelasta -palsta avataan myös loppuvuodesta 2016.

  • Vuoden 2017 alusta voit hakea tukea verkossa www.kela.fi/asiointi. Verkkopalvelussa voit toimittaa myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella.

  • Voit seurata uudistuksen valmistelua toimeentulotuen uutiskirjeestä www.kela.fi/uutiskirjeet.

    Lisätiedot:
Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Toimeentulotukea saa henkilö, joka ei voi saada tarpeenmukaista toimeentulotukea ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista ja varoista, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai ensisijaisen sosiaaliturvan kautta. Ennen tuen myöntämistä selvitetään henkilön mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulonlähteistä.

Alle 30-vuotiaiden toimeentulotukiasiaa hoitaa palveluohjaaja.


Toimeentulotuen soveltamisohjeet