Sosiaalityö


Suonenjoen kaupungin sosiaalitoimisto (avoinna 9:00 - 12:00)
Postiosoite: PL 13, 77601 Suonenjoki
Käyntiosoite: Sairaalapolku 3
vaihde 017 513 311,telefax 017 513 150


Sosiaalityö on työtä ihmisten kanssa heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Sosiaalityössä etsitään yhdessä asiakkaan kanssa ja hänen läheisten kanssa voimavaroja, erilaisia vaihtoehtoja ja uusia näkökulmia elämän erilaisiin tilanteisin.Tavoitteena on asiakkaan auttaminen kohti omatoimisuutta ja vastuunottamista.

Sosiaalityössä annetaan sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa, laaditaan sosiaalityön palvelusuunnitelmia yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvojan kanssa, selvitetään asiakkaan työkyvyn arviointiin liittyvää sosiaalista tilannetta sekä toimitan asiantuntijana asiakas- ja yhteistyöverkossa

Sosiaalityöntekijältä voi varata ajan, jos tarvitsee neuvoja ja apua esimerkiksi työhön ja koulutukseen, ihmissuhteisiin, talouteen, asumiseen, terveyteen, päihteisiin tai kuntoutumiseen liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä myös monenlaisissa perheen tilanteissa, kuten avioeron yhteydessä, parisuhdeongelmissa ja lasten kasvatuspulmissa.

Sosiaalityöntekijän vastaanotolle tarvitaan ajanvaraus, se varataan suoraan omalta sosiaalityöntekijältä.Päihdehuolto

Katkaisuhoitoa järjestetään ensisijaisesti terveyskeskuksessa. Päihdehuollon avohuoltoa järjestetään mielenterveyskeskuksessa. Kunta järjestää päihdekuntoutuspalveluita myös ostopalveluna. Päihdepalveluista voi tiedustella lisää joko terveyskeskuksesta tai sosiaalityöntekijöiltä.