Yksityiset palvelut


26

Yksityistä päivähoitopalvelua Suonenjoella tarjoavat tällä hetkellä yksityiset perhepäivähoitajat sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnenpisara. Lisäksi 1.8.2018 Suonenjoella toimintansa aloittaa yksityinen luontopäiväkoti Mustikka.  Hoitopaikat varataan suoraan yksityisistä hoitopaikoista.

Yksityisen hoidon tuki

Oikeus yksityisen hoidon tukeen on silloin kun perhe järjestää lapsen päivähoidon yksityisesti kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan palvelujen tuottajalle/hoitajalle. Suonenjoen kaupunki maksaa lisäksi yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kuntalisän maksamisesta vastaa Kela yksityisen hoidon tuen yhteydessä. Lisätietoja KELA:n sivuilta.

Palveluseteli (käyttöön 1.8.2018)

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen palveluntuottajan, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoidon tarpeen ja perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Maksu on samansuuruinen kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu kunnallisessa päivähoidossa, mikäli palveluntuottaja ei peri lisämaksua. Palveluseteli tulee käyttöön Suonenjoella 1.8.2018, mutta sitä voi hakea jo keväällä sähköisesti eDaisy -asiointipalvelusta.

Kotihoidon tuki

Lisätietoja KELAn sivuilta.